تبلیغات
شهر داستان

شهر داستان

شنبه 12 تیر 1395پایان نامه مدیریت

وقتی که متن مطلب خودمان را نوشتیم، هنوز آماده ارسال به مجله نیست. زیرا اولا می بایست مجله را گزینش کنیم دوم اینکه مقاله را بر طبـق مجله گزینش شده ویرایش کنیم. در پنج گامی که در وهله سوم متن نویسی بر می داریم، به ترتیب مجله مناسب برای مقاله خودمان را گزینش می کنیم، آن را بهتر می شناسیم، بر اساس آن معین می کنیم که چه ویرایش هایی بایستی روی متن صورت بگیرد، و این ویرایش ها را به ترتیب درباره مسایل محتوایی و مسایل نگارشی اعمال می کنیم.

گام یازدهم: انتخاب مجله مناسب
یکی از با اهمیت زیاد ترین تصمیمات ما در فرآیند متن نویسی گزینش مجله مناسب است. مجله مناسب چند ویژگی دارد:
1- مرتبط بودن. یعنی اینکه محتوای مقاله ما در حوزه پوشش مجله باشد. هر مجله اکثرا ٌ حوزه معین ی از موارد تخصصی را در دستور کار خودش دارد. چنانچه مقاله ما دقیقا در درون این حوزه پوشش نباشد، به راحتی در همان مراحل اول داوری مردود می شود. مرتبط بودن، باید از نظر موضوع متن باشد و هم از نظر رویکرده ای متدلوژیک. برای مثال گاهی از مجلات به پژوهش های کمی بیشتر از کیفی تذکر می کنند.
2- سطح مناسب: یعنی اینکه از نظر سطح علمی و کیفیت، در سطح مقاله ما باشد. نه بسیار زیاد بالاتر که باعث شود مطلب ما مردود شود نه خیلی پایین تر که افسوس بخوریم جهت چه مقاله ما در سطح بالاتری چاپ نشده است.
3- سرعت مناسب: گاهی از مجلات به دلایل مختلف نماید هستند و فرآیند داوری در آنها زمانی زیاد دارد. چنانچه امکان انتخاب داریم، خوب است که سراغ مجلاتی برویم که فرآیند داوری آنها سریعتر است.
برای معرفت مجلات می توانیم از فهرست های گزینش شده مجلات هر رشته تخصصی استفاده کنیم. استادهای با تجربه در هر رشته می توانند مجلات مناسبی را جهت متن ما پیشنهاد کنند همین طور شرکت در کنفرانسها می تواند به ما کمک کند که مجلات مناسب را شناسایی کنیم. و بالاخره اینکه تجربیات قبلی متن نویسی ما و یا مقالاتی که از آنها در مطلب خودمان استفاده کرده ایم هم می توانند جهت یافته یک لیست اولیه از مجلات مناسب به ما یاری کنند.
سعی بکنید با جستجو در لیست منابع مطلب خودتان، سه مجله مناسب که فکر می بکنید خصوصیات بالا را دارند جهت متن خودتان انتخاب بکنید :
فهرست مجلات مناسب:

گام دوازدهم: معرفت مجله انتخاب شده
هم اکنون روی این چند مجله ای که گزینش کردید تمرکز بکنید . به وب سایت آنها سر بزنید. بخشهایی از وب وبسایت که مجله را معرفی کرده است را دقیقا بخوانید. سعی بکنید که چند مورد از مقالات نو ی که در رابطه با متن خودتان در این مجله چاپ شده است را بخوانید تا دستتان بیاید که در چه سطحی هستند . اگر یادداشتهایی از سردبیر در شماره های اخیر مجله هست آنها را به دقت تحقیق کنید با استادهای رشته خودتان که با مجلات آشنا هستند رابطه بگیرید تا ببینید که کدامیک از این مجلات جهت متن شما مناسب می باشند یا نه. ممکن است لازم باشد چند بار بین گام 11 و 12 رفت و برگشت بکنید تا در نهایت مجله مناسب را گزینش بکنید .
بر این اساس تصمیم نهایی خودتان را بگیرید و مجله گزینش ی خودتان را تعیین بکنید :
مجله گزینش

گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مقاله
خوب هم اکنون به وب وب سایت مجله گزینش شده مراجعه بکنید . بخشی در وب وبسایت اکثرا ٌ هست که توضیح داده است که مقاله می بایست چه ویژگیهایی از نظر محتوایی نگارشی داشته باشد. این موارد اکثرا ٌ در منوهایی با عنوان "روش نویسندگان"، "جهت نویسندگان مطلب " و "ارسال مطلب " می آیند. دقت بکنید که این استانداردها بسته به هر مجله مفرق است.
هم اکنون دو تا فایل خالی باز بکنید سعی بکنید که یکی یکی موارد ی که در این آموزش تدوین و ارسال مقاله ذکر شده است بایستی روی متن خودتان اعمال بکنید را یادداشت بکنید . فایـل اول مربوط به مسایل محتوایی است. برای مثال چنانچه در استاندارد گفته شده است که فرضیه های تحقیق بایستی یکی یکی در بخش بحث و نتیجه گیری بیان شده و مورد بحث قرار بگیرند، این تغییر محتوایی است. کم کردن تعداد کلمات مطلب (برای مثال مقاله شما 20 هزار کلمه است، اما مجله فقط 15 هزار کلمه می پذیرد) هم یک تغییر محتوایی است. فایـل دوم مربوط به مسایل ویرایشی ست. جهت مثال مقاله ممکن است روش خاصی را جهت طراحی جداول شماره گذاری منابع و طراحی اشکال پیشنهاد نماید .
سعی بکنید که ترتیب موارد ی که در هر فایـل می آورید را به شکلی مرتب بکنید که نیاز به دوباره کاری به حداقل برسد. جهت مثال در فایـل دوم، اول "اضافه کردن حاشیه 2 سانتی متر از چهار جهت" را قرار دهید و پس "چک کردن اینکه جدول به صورت کامل در یک صفحه قراربگیرد و در دو صفحه شکسته نشود".

گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی
هم اکنون دست به کار شوید موارد ی که در فایل اول، به مفهوم موارد ارتباط با ویرایش محتوایی را معین کرده اید را یکی یکی اعمال بکنید روی مطلب خودتان. فراموش نکنید که مرتباط از متن خودتان نسخه پشیبان بگیرید و آنرا در جایی مناسب ذخیره بکنید . یکی از با کیفیت ترین کارها این است که همیشه آخرین نسخه مقاله خودتان را به آدرس پست الکترونیکی خودتان ارسال بکنید .

گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی
به همین شکل بعد از اعمال تغییرات محتوایی، موارد مربوط به ویرایش نگارشی متن را اعمال بکنید . در اینجا به احتمال زیاد چک بکنید که مقاله هیچ غلط املایی یا انشایی نداشته باشد. تمام چیز به درستی نوشته شده باشد و کاملا استانداردهای ارجاع دهی رعایت شده باشند.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395  انجام پایان نامه ارشدمدیریت

  روشهای پژوهش در علوم رفتاری را با توجه به دو ملاک هدف ماهیت تقسیم بندی می کنند

  • دسته بندیروش های تحقیق بر اساس هدف
  بر اساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی و کاربر دی تقسیم می شوند. اما زهره سرمد معتقد است پژوهش ها بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند: تحقیق بنیادی، تحقیق فرد دی تحقیق توسعه. با عنایت به توضیح ات زیر می توان گفت تحقیق و گسترش خود یک نوع تحقیق فرد دی است.

  - تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها ارتباطات بین متغیرها، اصول، قوانین و تهیه و تولید یا آزمایش تئوری‌ها نظریه‌ها می‌پردازد به گسترش مرزهای دانش رشته علمی کمک می‌نماید. هدف مهم این نوع پژوهش تبیین ارتباطات بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و اضافه کردن به دانش موجود در یک زمینه ویِژگزینشه است. جهت مثال "نقد رابطه اعتماد و تعهد در ارتباطات صنعتی" یک نمونه تحقیق بنیادی است. سطح گفتمان کلی انتزاعی در حوزه یک علم است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش‌های دلیل عقلانی و قیاسی مصرف می‌کند بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود. تحقیق بنیادی تجربی از روش‌های دلیل استقرائی مصرف می‌کند بر پایه روشهای میدانی انجام می‌شود.

  - تحقیق کاربر دی: پژوهشی است که با مصرف از نتایج نتایج بررسی ها و تحقیقات بنیادی به منظور اصلاح و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، وسائل ها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد مصرف جوامع آدم ی انجام می‌شود. هدف تحقیق فرد دی گسترش دانش فرد دی در یک زمینه ویِژگزینشه است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی کلی اما در یک زمینه ویِژگزینشه است. برای مثال "نقد میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی" نوع تحقیق کاربر دی است.

  • دسته بندیروش های تحقیق بر طبـق نحوه گردآوری داده ها
  سرمد معتقد است پژوهش ها بر طبـق نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی تحقیق آزمایش ی

  - تحقیق توصیفی یا غیر آزمایش ی حاوی 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، تحلیل موردی

  - تحقیق آزمایش ی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایش ی تحقیق نیمه آزمایش ی

  1- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایش ی

  تحقیق توصیفی یا غیر تست ی حاوی 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، كار پژوهی، ارزیابی موردی

  1-1. تحقیق پیمایشی (Survey Research)

  در این نوع تحقیق هدف ارزیابی توزیع ویژگیهای جامعه است بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع است . در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه ارزیابی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به نقد متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:

  1-1-1.روش مقطعی (Cross Sectional): گرد آوری داده ها در مورد یا چند صفت در مقطع زمانی خاص. برای مثال ارزیابی میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در رشته خاص

  1-1-2.روش طولی (Longitudinal):
  در تحلیل پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول سنجیده شود. جهت مثال «سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیلات تکمیلی» یا «نقد تحول مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدائی». مشاهدات تحولی که به ارزیابی روندها و تحول پدیده ها در طول زمان می پردازند از این دسته هستند .

  1-1-3.روش دلفی (Delphi Technique): جهت تحلیل نظر های جمع مالک نظر درمورد یک مورد ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد. مانند «تحلیل نظر اساتید دانش کده در باره یک طرح جدید روش ی»

  1-2. تحقیق همبستگی (Correlational Research)

  در این نوع بررسی ها رابطه بین متغیرها بر اساس هدف پژوهش نقد می گردد. در نتایج بررسی ها و تحقیقات همبستگی اگر هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همین طور وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایش ی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:

  1-1-1. همبستگی دو متغیری: هدف ارزیابی رابطه همزمانی متغیرها است به جمله دیگر میزان همآهنگ ی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر مشاهدات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مصرف می شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفق یت در عملکرد

  1-1-2. نقد رگرسیون: در نقد رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف ارزیابی یک متغیر ملاک از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون آسان استفاده می شود. اگر ارزیابی متغیر ملاک بر اساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه (Multiple) مصرف می شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک بر اساس چند متغیر پیش بین نقد شود از رگرسیون چند متغیری (Multivariate) استفاده می شود.

  1-1-3. تحلیل کوواریانس: در گاهی تحلیل ها هدف ارزیابی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزار های آماری میسر شده است. نقد علت ی و حل معادلات ساختاری از این دسته می باشند .

  1-3. تحقیق پس رویدادی (Ex-Post Facto)

  به تحقیق پس‌رویدادی تحقیق علی-مقایسه‌ای گویند. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت احتمـا لی متغیر وابسته را مورد تحلیل قرار می دهد. چون متغیر مستقل و ابسته در قدیم رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایش ی را تحقیق پس رویدادی می گویند.

  2- تحقیق آزمایش ی

  تحقیق آزمایش ی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام تست ی تحقیق نیمه آزمایش ی


  در بیشتر پژوهش های علوم آدم ی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش ارزیابی یک موضوع بهروش میدانی است می توان گفت پژوهش فوق از نظر هدف در حیطه پژوهش های فرد دی است . از طرف دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش ازروش های تحقیق کتابخانه ای و نیزآموزش های میدانی مثل پرسش نامـه مصرف شده است، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 27 اردیبهشت 1395  گلفروشی

  در نتایج بررسی ها و تحقیقات سال‌های اخیر در مورد گیاهان تاثیر گذار در موارد عصبی (روحی روانی ) تعدادی گیاه به عنوان شاخص گزینش شده‌اند، از آن عبارت گل ساعتی، سنبل‌الطیب، اکلیل کوهی، اسطوخودوس، بادرنجبویه علف چای می‌باشد.

  یکی از رایج‌ترین اختلالات روحی کاهش یا عدم آرامش است. گرچه تلاش محققان و پژوهشگران باعث کشف داروهای شیمیایی زیاد برای رفع این مشکلات شده ولی عوارض جانبی این‌گونه داروها به خصوص در زیاد ‌مدت باعث استرس مصرف‌کنندگان آن‌هاست. به همین از چند دهه قبل، تلاش برای تولید و ساخت داروهایی با منشأ گیاهی به منظور آرام‌بخشی شروع شده و با کمک تجربه‌های ارزشمند گذشتگان علوم پیشرفته امروزی، داروهای گیاهی مختلف ی با اثر آرام‌بخش و ضدافسردگی به شکل نوین تولید و ساخت شده است. از بین گیاهانی که از گذشته به این منظور مصرف می‌شده‌اند و امروزه با صنایع داروسازی جدید به فرآورده‌های نوین تبدیل شده‌اند، می‌توان گیاهان سنبل‌الطیب (علف گربه)، رزماری (اکلیل کوهی)، بادرنجبویه (ملیس)، گل ساعتی، نعناع، رازک و... را نام برد.

  سنبل‌الطیب
  گیاه سنبل‌الطیب با نام فارسی علف گربه از گذشته به عنوان آرام‌بخش جهت رفع بی‌خوابی مصرف می‌شده است. سری مورد استفاده این گیاه، ریشه‌های آن است که بوی خاصی دارد می‌تواند باعث سرمستی گربه شود به همین این‌گونه نامیده می‌شود. مصرف سنتی آن به صورت 5 گرم ریشه‌های له شده و جوشانده است می‌توان روزی یا دو نوبت از آن میزان مصرف کرد ولی امروز از این ریشه‌ها در صنایع داروسازی فرآورده‌هایی به شکل قرص، کپسول قطره تولید و ساخت می‌شود که می‌توان به راحتی از آن‌ها مصرف کرد. نکته قابل ارزش و احتیاط این است که داروهای تولید و ساخته شده از این گیاه را نبایستی به مدت زیاد استفاده کرد می بایست بعد از دو یا سه هفته مصرف آن جهت یا دو هفته قطع شود.

  رزماری
  پارت مورد استفاده گیاه رزماری (اکلیل کوهی) برگ‌های معطر آن است که از گذشته به صورت دم‌کرده به عنوان آرام‌بخش مورد مصرف بوده است. امروزه از این گیاه فرآورده‌هایی به اشکال مختلف تولید و ساخت می‌شود که می‌توان از آن‌ها به راحتی مصرف کرد. مصرف سنتی آن به صورت دم‌کرده است. برای این کار می‌توان 5 گرم گیاه را خرد کرد و روی آن یک لیوان آب جوش ریخت و به مدت 20 دقیقه روی بخار قرار داد پس آن را صاف کرد نوشید. می‌توان مصرف این میزان را دو بار در روز دوباره تکرار کرد بهتر است یک نوبت آن شب، زمان خواب باشد.

  گل ساعتی
  سری مورد استفاده گیاه گل ساعتی گل‌های آن است که بسیار زیاد زیبا ست. این گیاه از گذشته به عنوان آرام‌بخش و جهت رفع بی‌خوابی مورد استفاده بوده است. امروزه هم در صنایع داروسازی از آن فرآورده‌های مختلف ی تولید و ساخت می‌کنند. استفاده سنتی آن به صورت دم‌کرده است می‌توان حدود 5 تا 7 گرم از گل‌های خشک آن را به صورت دم‌کرده هـر روز استفاده کرد. نکته مهم مورد احتیاط این است که فرآورده‌های این گیاه نیز به طور ممتد و زیاد ‌مدت نمی بایست مصرف کرد زیرا آلکالوئیدی در آن وجود دارد که می‌تواند باعث وابستگی شود پس بهتر است استفاده آن دوره‌ای باشد و بعد از مدتی استفاده قطع بعد از مدتی دوباره شروع شود.

  بادرنجبویه
  بادرنجبویه گیاهی با نام علمی Melissa officinalis از خانواده نعناع می‌باشد. شباهت ظاهری خیلی ی به نعناع دارد ولی برگ‌ها نازک‌تر، سبز کمرنگ و دارای بوی مطبوع و مفرق از نعناع است. گرچه این گیاه دارای خواص زیاد متعددی از عبارت خاصیتهای ضدویروس، ضدآلزایمر، ضدنفخ و درد اسپاسم می‌باشد ولی یکی از اثرات آن آرام‌بخش رفع بدخوابی است. از بادرنجبویه فرآورده صنعتی بدین منظور در ایران هنوز تهیه و تولید نشده است ولی می‌توان بر روی 5 گرم از برگ یک لیوان آب جوش ریخته و مدت 15 دقیقه بگذاریم دم بکشد (بر روی بخار) پس صاف کرده و میل نمود. می‌توان روزی تا دو نوبت این کار را تکرار کرد.

  اسطوخودوس
  اسطوخودوس با نام علمی Lavanula officinalis از خانواده نعناع است. از رایحه این گیاه در صنایع عطرسازی مصرف بسیار زیاد ی به عمل می‌آید خواص متعددی است ولی یکی از خواص آن‌ آرام‌بخش رفع بدخوابی است. از این گیاه هنوز در ایران فرآورده صنعتی به منظور فوق تولید و ساخت نشده است و می‌توان آن‌ را به صورت دم‌کرده کاملا شبیه به گیاه قبلی مصرف نمود.

  علف چای
  قوی‌ترین گیاه درمورد اثرات ضدافسردگی مربوط به علف چای با نام علمی Hypericum perforatum از خانواده Hypericaceae می‌باشد این گیاه ارتباطی با گیاه چای معمولی ندارد ولی علف هرز مزارع چای است به همین دلیل بدین نام معروف است. نام‌های فارسی دیگر آن گل راعی، هزار چشم هوفاریقون است. این گیاه بیش از ده سال است که در صنایع دارویی به صورت قطره و به نام هایپیران در حال تولید است. داروهای مشابه که از این گیاه بوسیله بیش از صد کارخانه داروسازی در جهان تهیه و تولید می‌شوند پرمصرف‌ترین داروی گیاهی در ده سال اخیر جهان است. اثرات مهم قطره هایپیران عبارت‌اند از: ضداضطراب دلهره، رفع بدخوابی، ضد رخوت و سستی، مسکن درد، تسکین‌دهنده افکار مغشوش، ضدمیگرن، ضدعدم تمرکز فراموشی، ایجاد سرخوشی، ضدوسواس، آرام‌بخش در بیش‌فعالی و تسکین برخی از انواع وزوز گوش است. قدیم از آثار فوق در کاهش عوارض قبل و زمان قاعدگی از عبارت تغییرات خلق خو، سردرد و دل‌دردها تأثیر خوب ی بر جای می‌گذارد. این داروها بدون عارضه بوده و یا عوارض غیرجدی گذرا مانند دل آشوب معده را جهت حداکثر دو درصد افراد به دنبال دارد که بعد از دو هفته مصرف برطرف می‌گردد. میزان طریقه مصرف در روش دارو ارائه شده و از دسته داروهایی است که احتیاج به ورژن نداشته می‌توان آن را بدون ورژن از داروخانه‌ها دریافت نمود.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 19 اردیبهشت 1395

  وقتی تصمیم میگیریم

  دانلود وی اس تی

  دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

  موسیقی ی بسازیم تم اولیه از موسیقی توی ذهن ما هست. اولین کاری که بایستی انجام بدیم اینه که این تم رو کامل کنیم. دفتر نت رو برداریم و تمام پارت های موسیقی رو روی اون معین کنیم. جهت مثال 3 میزان اول بیس و ریتم. 1 میزان پاساژ پس 8 میزان بعدی وکال. بدین ترتیب اگه Tempo آهنگ معین باشه میتونیم به راحتی تایم موسیقی رو در بیاریم. در حین ساختن تم کار تنظیم ساز رو هم انجام بدید. یعنی اینکه کجاها چه سازی قرار بگیره. فلان ساز چه جایی سولو باشه …. به همین صورت موسیقی رو به صورت کامل روی کاغذ پیاده میکنیم و تمام ملودیها و کوردهای موسیقی رو مینویسیم. وهله ی بعد اجرای موسیقی هست. با اهمیت زیاد نیست که شما از سازهای آکوستیک مصرف میکنید یا رایانه . ابتدا درامز رو رکورد میگیرید (یا با رایانه میسازید) درامز می بایست کامل باشه. به همراه تمام پاساژ ها. تعداد میزان ها مکان پاساژها رو قبلا معین کردید. پس هر چیزی در مورد درامز معین و معلوم هست. توی وهله ی بعد Bass رو اجرا میکنید. بعد از اجرای Bass سراغ قسمت های دیگه ی موسیقی میرید. میتونید Pad ها, String ها, Chord ها اجزایی که به صورت زیر صدا مصرف میشن رو اجرا بکنید . پس میتونید ملودی های مهم موسیقی رو پیاده بکنید . تمام Solo ها رو در این وهله رکورد بگیرید. در وهله ی انتها به سراغ Vocal برید و صدابرداری مربوط به Vocal رو انجام بدید. به این نکته به احتمال زیاد دقت بکنید که قبل از اینکه هر گونه صدابرداری رو شروع کنید موزیک کاملا معین باشه. خیلی از افراد به ویژه اون دسته ای که آهنگ سازی رو با رایانه انجام میدن زمان شروع موزیک تنها هاله نامفهوم از موسیقی ی که میخوان بسازن تو ذهنشون هست که به سبک موسیقی چند آکورد نهایتا یک ملودی محدود میشه. غیر از این چیزها که تنها توی ذهنشون هست و روی کاغذ پیاده نشده چیز دیگه ای ندارن. سعی بکنید اینطور کار نکنید و قبل از اینکه به اجرای پارت های مختلف موسیقی بپردازید تمام موسیقی رو معین بکنید نتها و Chord ها رو روی کاغذ پیاده بکنید . در غیر این صورت ممکنه وسط کار به بن بست بربخورید با خودتون بگید “هم اکنون بایستی چکار کنم؟” ولی وقتی آهنگ به صورت کامل روی کاغذ نوشته شده اجرای اون با ساز یا رایانه به آسانی خواندن نت اجرای اون بوسیله ساز هست. دلیل دیگه ای که باعث میشه روی معین کردن نوشتن موزیک قبل از اجرا تاکید کنم اینه که وقتی شما تصمیم میگرید ابتدا شروع به اجرا بکنید و در حین اجرا موزیک سازی رو تصمیم بگیرید توی اکثر مواقع آهنگ ی که اجرا میکنید با موزیک ی که از قبل توی ذهن شما بوده کاملا مفرق میشه. در نتیجه شما به مقصود مهم تون نمیرسید موزیک ی جدا از چیزی که میخواستید رو میسازید. اما وقت ی تصمیم میگیرید قبل از اجرا نت نویسی انجام بدید هنوز در حال هوای موسیقی ی که توی ذهن شماست به سر میبرید. دلیل این امر اینه که وقت نت نویسی شما چیزی جز اصوات داخـل ذهنتون که مربوط به آهنگ مورد نظر میشه نمیشنوید. اما وقتی تصمیم به اجرا میگیرید صداهای مختلف ی رو میشنوید ملودی های مختلف ی رو تست میکنید و این باعث سردرگمی شما و دور شدن ذهن شما از چیزی که مد نظر شما بوده میشه.

 • نظرات() 
 • شنبه 24 بهمن 1394

  درست متذکر شدید، کاری بکنید تا مشتریانتان نزد شما شکایت کنند، چون در غیر این صورت از هرفرصتی استفاده می کنند و شکایتشان را به گوش افراد دیگر می رسانند، به گوشبقیه مشتریان بالقوه شما به گوش رقبای شما.


  فروشگاه ساز

  فروشگاه اینترنتی,راه اندازی فروشگاه اینترنتی,فروشگاه ساز

  بیایید وضعیت کسب و کار خود را صادقانه و به صورت واقعی تحلیل بکنید . در سال قدیم چند مشتری ناراضی داشتید؟ اگر جوابتان این است که” من اصلا مشتری ناراضی ندارم” می بایست بگویم که یک جای کار می لنگد! با توجه به اینکه در فرایند فروش ما با ادراک آدم ها سر کار داریم پس محال است که بتوانیم به صورت صد در صد رضایت تمام مشتریان را فراهم آوریم. پس وقتی می گوییم که هیچ مشتری شاکی نداریم در واقع به این معناست که ما شرایطی را مهیا نکرده ایم تا مشتری شکایتش را ابراز نماید .

  بزرگترین و محبوبت ترین کمپانی های جهان با تمام سازوکارهایی که برای جلب رضایت مشتریان در نظر می گیرند، مشتری شاکی ناراضی دارند.پس کمی آسان لوحانه است که فکر کنیم ما از این مقوله مستثناء هستیم و تمام مشتریان از ما راضی خشنود می باشند .

  حال چنانچه جزو آن دسته از افرادی هستید که صوت مشتری شاکی به گوششان آشناست، نکته مهمتر این است که با این مساله چگونه برخورد می بکنید ؟

  بسیاری از مدیران فروشندگان تحمل شنیدن ولوم مشتری ناراضی را ندارند گوئی آنچه ارزش زیادتری دارد حفظ غرور کاذبشان است.ولی واقعیت این است که شکایت مشتری یکی از ارزشمند ترین و کم هزینه ترین راهها برای پیدا کردن عیوب سازمان و درک خواسته های مشتریان حرکت به سوی تعالی سازمانی است.

  نکته جالب این است که گاهی وقتها این موارد را در شرایط دریافت شکایت مشتری به یک مدیر گوشزد می کنم و پاسخی که داده می شود این است:”بله وفائی ، درست می فرمایید ، اما او که مشتری نیست!” یا ” وفائی ، درست است ولی حرفی که این مشتری می زند از اساس غلط است” چیزهایی شبیه به این. با شنیدن چنین جواب هایی از سوی مدیر به این نتیجه می رسم که اساسا وی یا خوب بگویم بسیاری از افرادی که با مشتری سر کار دارند تعریف صحیحی از شکایت مشتری ندارند.پس برای جا افتادن موضوع بیایید به تعریف موسسه استانداردهای انگلیس نبعضی بیندازیم.

  طبق این تعریف شکایت به مفهوم“هر گونه ابراز اظهار نارضایتی از طرف مشتری چه موجه و چه غیر موجه” بله درست است حتی ابراز نارضایتی که ظاهر موجهی ندارد نیز شکایت محسوب می شود.زیاد وقتها مشتری اطلاعات کافی از کسب و کار ما ندارد،پس این اقطعا ل وجود دارد که سوءتفاهم هایی سبب نارضایتی مشتری شده باشد که با دانستن آن و تلاش جهت شفاف سازی می توان از ظهور موارد مشابه پیشگیری کرد.

  بر طبق یکی از تحقیقات انجام شده به ازای هر مشتری که شکایتش را ابراز می نماید ۲۶ مشتری ناراضی دیگر وجود دارد که به هر ی لب به شکایت نگشوده اند.

  با توجه به اینکه هر مشتری ناراضی طبق تحقیقات موسسه TARP احساس بد اش را به بیش از ۱۰ مشتری دیگر منتقل می نماید آنها را به گونه ای از خرید منصرف می نماید ( که اما به نظر بنده این عدد در ایران ممکن است به بیش از ۳۰ نفر برسد) به این نتیجه می رسیم که فراهم کردن شرایطی که مشتری بتواند به راحتی شکایتش را ابراز نماید دست کم مانع از انتشار پیام های بد در مورد سازمان شما در جامعه می گردد.شما با مدیریت وکنترل شکایات مشتریان جلب رضایت آنان جلوی پخش ویروسی تبلیغات بد بر علیه خود را خواهید گرفت.

  مشتری بالقوه ای که مطلبی بد در مورد شما شنیده باشد به آسانی تحت تاثیر تبلیغات رسانه ای شما قرار نخواهد گرفت.

  فرض بکنید به مناسبتی برای قصد دارید چند نفر از اقوام را به ناهار دعوت بکنید در خصوص انتخاب رستوران در حال تصمیم گیری هستید، از طرفی تبلیغ رستورانی جدید التاسیس به گوشتان رسیده است.تصور بکنید زمانی که این مورد را با دوست ها بیان می بکنید ناگهان یکی از آنها با ناراحتی زیاد تجربه تلخی که از کیفیت غذا یا سرویس دهی نامناسب آنجا داشته را جهت شما بازگو می نماید .آیا بعد از شنیدن این مورد ، باز می توانید با خیال آسوده آن رستوران را برای مراسم خیلی مهم خود انتخاب بکنید ؟حتی چنانچه همان روز در تلویزیون تبلیغش را دیده باشید و یا بیلبوردهای بزرگی در تصرفش باشد!؟بدیهی است شنیدن چنین داستانهایی ما را جهت گزینش مردد می سازد.

  با توجه به این که استرس از زیان کردن علت خیلی مهمی در فرایند تصمیم گیری مشتری است پس یک تبلیغ بد ،آن از نوع دهان به دهان، برای کسب کار شما خیلی خطرناک است .به برای در جهان ی امروز که از طریق اینترنت، اخبار سریع منتقل می شوند.زیرا تخم بی اعتمادی از همان ابتدا در ذهن مشتری کاشته می شود.

  دیدنی اینجاست که در صد بالایی از مشتریان ناراضی شما(بعضی تا ۹۵درصد) بدون اینکه شکایت خود را به گوش شما برسانند ارتباطشان را با شما قطع کرده به سوی رقبا می روند شک نکنید که این مشتریان شاکی خاموش، تجربه ناخوب شان از رابطه با مجموعه شما را با افراد دیگر در بین خواهند گذاشت این اصلا به سود شما نیست تعرفه گزافی را جهت جبران به شما تحمیل خواهد کرد.

  آن دسته از مشتریان که شکایتشان را ابراز می کنند در واقع حامل این پیام هستند که : ” من می خواهم به خرید از شما ادامه دهم به شرط اینکه اشکالات خود را مرتفع سازید”

  مشتری شاکی به شکل کم تعرفه ای شما را با ایرادها و نقاط ضعف سازمانتان آشنا کرده بعضی اوقات راهکاری را به رایگان در اختیار شما قرار می دهد. پس حقش است از آنان به خاطر این یاری تشکر کرده و نهایت تلاش مان را صرف راضی کردن آنها نماییم.

  نکته جذاب این است که آن دسته از مشتریان شاکی که بوسیله شما رضایتشان به خوب ی جلب شده باشد به میزان نسبت به مشتریانی که از ابتدا راضی بوده اند به شما وفا دار خواهند شد.اما نمی بایست به این امید ،مشتریان را از ناراضی سازید! یآدم ان باشد بخش عمده ای از آنان شکایتشان را بیان نمی کنند شما اصلا فرصت جلب رضایتشان را نخواهید داشت. در نتیجه بهترین کار این است که از ابتدا و در همان نوبت اول بهترین ارائه خدمت یا محصول را داشته باشید کار را به شکل مطلوب انجام دهید ولی به هر حال همواره اقطعا ل خطا وجود دارد پس امکان اعلام نارضایتی را جهت مشتری سهل آسان کنید و همواره نگران مشتریانی باشید که هیچ وقت صدایشان در نمی آید!

  اما چندین جهت عدم شکایت وجود دارد.یکی اینکه در اکثر مواقع مشتری نمی داند که شکایتش را با چه فردی بیان نماید ، یا امید به برخورد مناسب یا پیگیری ندارد و پیش فرضش این است که با دلایل غیر قابل قبول می خواهند مساله را توجیه کنند، بعضی وقتها (به خصوص زمانی که با ادارات دولتی سر کار دارد) با تذکر به اینکه خدماتی را به صورت انحصاری دریافت می نماید چاره ای جز سکوت ندارد و می دلهره و ترس د که در دفعات بعدی با مساله مواجه شود و یا شخص نامبرده بخواهد از او انتقام بگیرد! و گاهی هم فکر می نماید تعرفه و انرژی لازم جهت پیگیری شکایت به نتیجه اش نمی ارزد.

  طبق تحقیقات انجام شده اکثر شکایات در محل خرید کالا یا ارائه خدمت بیان می شود.حال با توجه به این مورد آیا شما به عنوان مدیر در جریان شکایت های مشتریان خود قرار می گیرید؟ چه نگرشی را نسبت به این مساله در سازمانتان پیاده سازی کرده اید؟ چه وسائل هایی را جهت ثبت تحلیل دقیق تر شکایات، مورد مصرف قرار می دهید؟ کارمندانتان به روشنی می دانند در زمان برخورد با مشتری شاکی چه بایستی بکنند؟ بعد از دریافت شکایت ،روند صحیح و معین ی برای پیگیری اصلاح وجود دارد؟ چند شکایت عمده ای که اکثرا با شما بیان می شود چیست شما چه راههایی را برای پیشگیری از شکایتهای مشابه به کار برده اید؟

  در انتها اصرار می کنم که مدیریت شکایات یکی از مهمترین بخش های فرایند CRM (مدیریت رابطه با مشتری) بوده ارزش دادن به آن سبب بیشتر شدن رضایت مشتریان از سازمان شما به تبع آن ارتقا سودآوری ماندگاری کسب و کارتان خواهد شد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 15 تیر 1394

  انواع جوشكاری

  I. جوشكاری با قوس الکتریکی :

  یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات کار می باشد، ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداوم الكترون بین دو الکترود و یا الکترود و یا الکترود و کار بوده که در نتیجه آن حرارت تولید می شود. باید توجه داشت که برای برقراری قوس الکتریک بین دو الکترود و یا کار و الکترود وجود هوا و یا یک گاز هادی ضروری است. بطوریکه در شرایط معمولی نمی توان در خلاء جوشكاری نمود.

  در قوس الکتریکی گرما و انرژی نورانی در مکانهای مختلف یکسان نبوده بطوریکه تقریباً 43% از حرارت درآند و تقریباً 36% در کاتد و 21% بقیه بصورت قوس ظاهر می شود. دمای حاصله از قوس الکتریکی بنوع الکترودهای آن نیز وابسته است بطوریکه در قوس الکتریکی با الکترودهای ذغالی تا 3200 درجه سانتیگراد در کاتد و تا 3900 در آند حرارت وجود دارد. دمای حاصله در آندو کاتد برای الکترودهای فلزی حدوداً 2400 درجه سانتیگراد تا 2600 درجه تخمین زده شده است.

  در این شرایط درجه حرارت در مرکز شعله بین 6000 تا 7000 درجه سانتیگراد می باشد از انرژی گرمائی حاصله در حالت فوق فقط 70% تا 60% در قوس الکتریک مشاهده گردیده که صرف ذوب کردن و عمل جوشکاری شده و بقیه آن یعنی 30% تا 40% بصورت تلفات گرمائی به محیط اطراف منتشر می گردد.

  طول قوس شعله Arc length بین 8/0 تا 6/0 قطر الکترود می باشد و تقریباً 90% از قطرات مذاب جدا شده از الکترود به حوضچه مذاب وارد می گردد و 10% باطراف پراکنده می گردد. برای ایجاد قوس الکتریکی با ولتاژ کم بین 40 تا 50 ولت در جریان مستقیم و 60 تا 50 ولت در جریان متناوب احتیاج می باشد ولی در هر دو حالت شدت جریان باید بالا باشد نه ولتاژ .

  انتخاب صحیح الکترود برای کار

  انتخاب صحیح الکترود برای جوشکاری بستگی به نوع قطب و حالت درز جوش دارد مثلاً یک درز V شکل با زاویه کمتر از 40 درجه با ضخامت زیاد حداکثر با قطر اینچ که معادل 2 میلیمتر است برای ردیف اول گرده جوش استفاده می گردد تا کاملاً در عمق جوش نفوذ نماید. ولی چنانچه از الکترود با قطر بیشتر استفاده شود مقداری تفاله در ریشه جوش باقی خواهد ماند. که قدرت و استحکام جوش را تقلیل می دهد.

  انتخاب صحیح الکترود( از نظر قطر)

  بایستی توجه داشت که همیشه قطر الکترود از ضخامت فلز جوشكاری کمتر باشد هر چند که در بعضی از کارخانجات تولیدی عده ای از جوشکاران الکترود با ضخامت بیشتر از ضخامت فلز را به کار می برند. این عمل بدین جهت است که سرعت کار زیادتر باشد ولی انجام آن احتیاج به مهارت فوق العاده جوشکار دارد.
  همچنین انتخاب صحیح قطر الکترود بستگی زیاد به نوع قطب ( + یا - ) و حالت درز جوش دارد مثلاً اگر یک درز V شکل با زاویه کمتر از 40 درجه باشد بایستی حداکثر از الکترود با قطر پنج شانزدهم اینچ برای ردیف اول گرده جوش استفاده کرد تا کاملاً بتوان عمق درز را جوش داد. چنانچه از الکترود با قطر زیادتر استفاده شود مقداری تفاله در جوش باقی خواهد ماند که قدرت و استحکام جوش را به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد. در حین جوشکاری گاهی اوقات جرقه هائی به اطراف پخش می شود که دلایل آن چهار مورد زیر است.

  ایجاد حوزه مغناطیسی و عدم کنترل قوس الکتریکی

  ازدیاد فاصله الکترود نسبت به سطح کار

  آمپر بیش از حد یا آمپر بالای غیر ضروری

  عدم انتخاب قطب صحیح برای جوشکاری

  اطلاعات پاکت الکترود

  مطابق استاندارد پاکت ها و کارتنهای الکترود بایستی علامت ها و نوشته هائی داشته باشند که حتی المقدور مصرف کننده را در دسترسی به کیفیت مطلوب جوش راهنمائی و یاری نمایند.
  در روی پاکت الکترود علاوه بر نام کارخانه سازنده , نوع جنس نیز درج می شود که برای مصرف صحیح حائز اهمیت است.
  هر پاکت الکترود بایستی علاوه بر اسم تجارتی الکترود, طبقه بندی آن الکترود را حداقل طبق یکی از استانداردهای مهم بیان نماید. برای آگاهی از طول زمان ماندگی الکترود در کارخانه, بازار یا انبار و غیره . شماره ساخت یا تاریخ تولید روی پاکت نوشته یا مهر زده می شود.
  قطر سیم مغزی الکترود مصرف کننده را در کاربرد صحیح آن با توجه به صخامت فلز, زاویه سیار , ترتیب پاس و غیره راهنمایی می کند.
  نوع جریان برق از اینکه جریان دائم یا جریان متناوب لازم است( با موتور ژنراتور یا ترانسفورماتور می توان جوش داد) یا هر دو و در جریان دائم نوع اتصال قطبی بایستی یا به عبارت یا علامت روی پاکت درج شود.
  حالت یا حالاتی از جوشکاری که این الکترود در آن حالت یا حالات مناسب است روی پاکت بیان می شود.
  درج حدود شدت جریان برق ( بر حسب آمپر ) جهت انتخاب اولیه ( تنظیم دقیق شدت جریان ضمن جوشکاری با توجه به عوامل مختلف انجام می شود) ضروری است. وزن الکترودها یا تعداد الکترود داخل هر بسته روی پاکت یا بر چسب آن درج می شود. نوشتن مواردی که در بالا به آن اشاره شد, روی پاکت مطابق بیشتر استانداردها اجباری است.
  همچنین خواص مکانیکی و شیمیائی , وضعیت ذوب و کیفیت قوی, نحوه نگهداری و انبار کردن, درجه حرارت خشک کردن, مواد استعمال بخصوص و پاره ای توصیه های دیگر در روی پاکت برای آگاهی مصرف کننده چاپ شده و یا مهر زده می شود.

  انواع الکترودها

  الکترودهائی که در جوش اتصال فولاد به کار برده می شوند مفتولهای مغزی با آلیاژ یا بدون آلیاژ دارند که جریان جوش را هدایت می کند. شعله برق بین قطعه کار و سرآزاد الکترود می سوزد و الکترود به عنوان یک ماده اضافی ذوب می شود.
  الکترودهای نرم شده دارای علائم اختصاری بوده ( دین 1913 ) که روی بسته بندی آنها نوشته شده است. علائم اختصاری تمام نکات مهمی که در به کار بردن آن الکترود باید مراعات شوند نشان می دهند.

  مشخصات الکترودها

  در جوشكاری مشخصات الکترودها با یک سری اعداد مشخص می گردند. اعداد مشخصه به ترتیب زیر می باشد.

  E 60 10

  E = جریان برق
  60 = کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع
  1 = حالات مختلف جوشکار ی
  0 = نوع جریان می باشد.

  علامت اول
  در علائم الکترود بالا E مشخص می نماید که این الکترود برای جوشکاری برق بوده با استقاده می شود. ( بعضی از الکترودهای پوشش دار هستند که در جوشکاری با اکسی استیلن از آنها استفاده می شوند مانند FC18 ).

  در علامت دوم
  عدد 6 و 0 یعنی مشخصه فشار کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع بوده بایستی آن را در 1000 ضرب نمود یعنی فشار کشش گرده جوش این نوع الکترود 60000 پاوند بر اینچ مربع است.
  Kg/mm2

  علامت سوم
  حالات جوش را مشخص می کند که همیشه این علامت 1 یا 2 یا 3 می باشد. الکترودهائی که علامت سوم آنها 1 باشد در تمام حالات جوشکاری می توان از آنها استفاده کرد. و الکترودهائی که علامت سوم آنها عدد 2 می باشد در حالت سطحی و افقی مورد استفاده قرار می گیرند. الکترودهائی که علامت سوم آنها 3باشد تنها در حالت افقی مورد استفاده قرار می گیرند.

  علامت چهارم
  خصوصیات ظاهری گرده جوش و نوع جریان را مشخص می نماید که این علائم از 0 شروع و به 6 ختم می گردند.

  چنانچه علامت چهارم یا آخر صفر باشد موارد استعمال این الکترودها تنها با جریان مستقیم یا DC و با قطب معکوس می باشد. نفوذ این جوشکاری زیاد و شکل مهره های جوش آن تخت و درجه سختی گرده جوش تقریباً زیاد می باشد.

  چنانچه علامت چهارم یک باشد موارد استعمال این الکترود با DC , AC می باشد. شکل ظاهری جوش این الکترود صاف و در شکافها و درزها کمی مقعر و درجه سختی جوش کمی زیادتر از گرده اول است.( AC = جریان متناوب و DC = جریان مستقیم می باشد. )

  اگر علامت چهارم 2 باشد موارد استعمال الکترود با AC , DC می باشد.نفوذ جوش متوسط و درجه سختی جوش کمی کمتر از دو گروه قبل می باشد نمای ظاهری آن محدب است.

  اگر علامت چهارم 3 باشد این الکترود را می توان با جریان AC متناوب یا جریان مستقیم به کار برد. درجه سختی گرده جوش این الکترود کمتر از دو گرده اول و دوم و کمی بیشتر از گرده سوم می باشد و نیز در دارای قوس الکتریک خیلی آرام و نفوذ کم و شکل مهره های آن در درزهای شکل محدب می باشد.

  اگر علامت چهارم 4 باشد این الکترود را می توان با جریان DC , AC به کار برد.

  موارد استعمال این الکترود برای شکافهای عمیق یا در جائی که چندین گرده جوش به روی هم لازم است می باشد.

  چنانچه علامت آخر 5 باشد مشخصه این علامت این است که فقط جریان DC مورد استفاده قرار می گیرد و موارد استعمال آن در شکافهای باز و عمیق است. درجه سختی گرده جوش این الکترود کم و دارای قوس الکتریکی آرامی است و پوشش شیمیایی آن از گروه پوشش الکترودهای بازی است.

  چنانچه علامت آخر 6 باشد. خواص و مشخصه آن مطابق گروه 6 است با این تفاوت که با جریان Ac مورد استفاده قرار می گیرد.

  الکترودهای پر مصرف

  انواع الکترود برای جوشکاری در تمام حالات مخصوصاً سربالا ...

  II. جوشكاری به روش نقطه جوش

  صنایع مدرن و پیشرفته امروزه رقابت شدید در تولیدات صنعتی و نظامی سبب پیشرفت سریع جوشكاری گردید اصولی که از جوشکاری مورد انتظار است این است که:

  1. جوش سریع و تمیز باشد

  2. مخارج تهیه مواد جوشکاری کم باشد

  3. مخارج تهیه ماشین آلات حداقل باشد

  4. به کاربرد همه جانبه واستفاده صحیح در همه جا از دستگاه جوشکاری ممکن باشد.

  از دستگاههای سنگین جوشکاری یا دستگاههای زمینی برای جوشکاری ورقهای نازک و غیره نمی توان استفاده کرد.

  نقطه جوشها به علت طرز کار صحیح و سریع با استفاده از فک های جوشکاری و مقاومت الکتریکی کاربرد زیادی در صنایع دارند و با اتصال دو قطب به ترانسفورماتور مبدل و فکهای آنها در اثر عبور جریان از نقطه تماس فکها و خاصیت مقاومت جریان به سرعت حوزه مشخصی گرم شده و چون این گرم شدن تا حد ذوب در نقطه مشخص و محدود است به علت سادگی و تمیزی از آنها استفاده می گردد. جریان آب در داخل فکها سبب جلوگیری از ذوب شدن آنها شده و این دستگاهها به اندازه های مختلف ساخته می شوند و علت اصلی ابداع نقطه جوش برای جوشکاری صفحات نازک می باشند که با دستگاههای دیگر جوشکاری به سختی ممکن می باشد.
  قطعات مختلف نقطه جوش نوع شلاتر
  توضیح اینکه کارخانجات شلاتر دارای انواع دستگاههای نقطه جوش یا جوش دادن نقطه بوده و از ریزترین قطعات تا بزرگترین قطعات را از لحاظ دستگاه جوشکاری با آمپراژ و قدرت مشخص تامین می نماید.


  توصیف شکل

  1. بازوهای جوشکاری نقطه جوش یا الکترودهای جوشکاری از پروفیل مخصوص

  2. محل یا قلاب اتصال نقطه جوش (چون این نوع جوشکاری آویز در اکثر کارخانجات تولیدی استعمال می شود و بایستی کاملاً سریع التغییر و سریع العمل باشد).

  3. دستگیره با محل گرفتن و فرمان دادن متخصص جوشکاری و قطعات و وسائل فرمان نیز دیده می شود برای سیلندر یا بدنه نقطه جوش

  4. سیلندر نقطه جوش یا بدنه اصلی برای کورس دوبل یا تک با تغییر دهنده کورس سیلندر و ضربه گیر مربوطه که عمل تغییرات مکانی را به طور کلی انجام می دهد.

  5. ترانسفورماتور جوشکاری که در خلاء ریخته شده و با آب سرد می شود . طبقه بندی ایزولاسیون . F

  6. سردکنندگی سریع با آب در حداکثر زمان اتصال که چنانچه مدت زیادی هم وصل باشد سرد کنندگی انجام می گیرد.

  7. محل اتصال کابل به دستگاه و سیمهای فرمان که بر طبق طول ضروری سری آن حداکثر 10 متر طول دارد و حداکثر دقت در طراحی و ساخت آن به عمل آمده تا از لحاظ اتصالات الکتریکی صیحیح باشد.

  8. بازوی پائینی نقطه جوش که طوری طراحی گردیده است که احتیاج زیاد به رسیدگی و کنترل ندارد و مفاصل و اتصالات کاملاً دقیق می باشند.

  9. فاصله صحیح و قابل تغییر مطابق با احتیاجات کار بازوی جوشکاری را می توان تغییر داد و بسته به ابعاد کار آن را تنظیم کرد.


  مسئله مهم در نقطه جوش "اول ورود جریان آب و خروج آن ، از فک ها یا بازوهای جوشكاری است که بایستی دقیقاً کنترل شودکه باعث سوختن فک ها و دستگاه نشود.

  مسئله دوم – زمان اتصال نقطه جوش است که در بعضی مواقع نیز از تامیر استفاده می گردد (قطع و وصل کننده دقیق زمان)

  مسئله سوم- انتخاب صحیح الکترود یا دستگاه جوش با آمپر و و لتاژ مناسب می باشد که بسته به ضخامت کار بایستی طراحی و خریداری گردد.

  مسئله چهارم – تمیز بودن فکهای جوشکاری به وسیله سمباده یا سوهان می باشد که اتصالات پهن و نادقیق به دست ندهد و بایستی فکها پس از مدتی تیز شوند


  انواع وسایل نقطه جوش دستی و آویز و لوله های اتصال آب به فک های آنها نشان داده شده است این شكل نوعی آموزش بصری و توضیحی است که جایگزین عدم وجود امکانات کارگاهی دیگر می گردد.

  III. جوشکاری فلزات رنگین

  جوشکاری فلزات رنگین با گاز استیلن یا کاربیت ( یا فلزات غیر آهنی)

  فلزات غیر آهنی یا فلزات رنگی به فلزاتی گفته می شود که فاقد آهن و یا آلیاژهای آن باشند مانند مس – برنج – برنز- آلومینیوم- منگنز- روی و سرب
  تمام فلزات رنگین را با کمی دقت و مهارت و آشنائی با اصول جوشكاری می توان جوش داد و برای جوشکاری این نوع فلزات بایستی خواص فلز را در نظر گرفت.

  شکاری مس با گاز

  بهترین طریقه برای جوشکاری مس جوشکاری با اکسیژن است( جوش اکسیژن = اتوگن= استیلن= کاربید اصطلاحات مختلف متداول می باشند) ضمناً می توان جوشکاری مس را با قوس الکتریک یا جوش برق نیز انجام داد.

  ورقه های مس را مانند ورقه های آهنی برای جوشکاری آماده می کنند یعنی سطح بالائی را تمیز نموده و از کثافات و روغن پاک نموده و در صورت لزوم سوهان می زنند. ولی چون خاصیت هدایت حرارت مس زیادتر است باید مقدار آمپر را قدری بیشتر گرفت. بهتر است همیشه با قطب مستقیم جوشکاری را انجام داد ( با جریان مستقیم و الکترود مثبت) زاویه الکترود نسبت به کار مانند جوشکاری فولاد است. طول قوس حداقل باید 10 تا 15 میلی متر باشد, برای جوشکاری مس می توان از الکترودهای ذغالی استفاده کرد. الکترودهای جوشکاری مس بیشتراز آلیاژ مس و قلع و فسفر ساخته شده اند و گاهی نیز از الکترودهای که دارای فسفر- برنز- سیلکان یا آلومینیوم هستند استفاده می کنند چون انبساط مس در اثر گرم شدن زیاد است فاصله درز جوش را در هر 30 سانتیمتر در حدود 2 تا 3 سانتیمتر زیادتر در نظر می گیرند. خمیر روانساز مس معمولاً در حرارت 700 تا 1000 درجه ذوب می شود و به صورت تفاله (گل جوش) سبکی روی کار قرار می گیرد و از تنه کار به علت کف کردن در روی کار نباید استفاده شود. بدون روانساز هم می توان مس را جوش داد و معمولاً از براکس استفاده می گردد. مس را به وسیله شعله خنثی جوش دهیم تا تولید اکسید مس نکند چون ضریب هدایت حرارت مس زیاد است باید پستانک جوشکاری مشعل 1 تا 2 نمره بیشتر از فولاد انتخاب شود. بهتر است مس را قبل از جوشکاری گرم نمائیم و با سیم جوشکاری مخصوص جوش داد برای جوشکاری صفحه 5 میلیمتری سیم جوش 4 میلیمتری کافی است و از وسط ورق شروع به جوشکاری می نمائیم و وقتی فلز هنوز گرم است روی آن چکش کاری می شود تا استحکام درز جوش زیاد شود.

  جوشکاری سرب

  در این نوع جوشکاری بیشتر از گاز هیدروژن و اکسیژن استفاده می گردد. در جوشکاری سرب احتیاج به گرد مخصوص نیست ولی باید قطعات کار را قبل از جوشکاری کاملاً صیقلی نموده سیم جوش سرب باید کاملاً خالص باشد چون سرب مذاب بسیار سیال می باشد. لذا جوشکاری درزهای قطعات سربی که به وضع قائم قراردارند بسیار دشوار و مستلزم مهارت و تجربه زیاد است.

  جوشکاری چدن با برنج یا لحیم سخت برنج

  چدن را می توان با برنج جوش داد. قطعات چدنی را باید همان طوری که برای جوشکاری با سیم جوش چدنی آماده می شوند برای برنج جوش آماده ساخت. لبه های درز جوش را باید به وسیله سوهان یا ماشین تراشید و هیچگاه لبه های درز قطعات چدنی را با سنگ سمباده پخ نزنید. زیرا ذرات گرافیت روی ذرات آهن مالیده می شوند و لحیم سخت خوب به چدن نمی چسبد. قطعات چدنی را قبل از شروع به جوش دادن حدود 210 تا 300 درجه سانتی گراد گرم کنید و گرد جوشکاری مخصوص چدن به کار برید تا بهتر به هم جوش بخورد.

  نقطه ذوب سیمهای برنجی باید در حدود 930 درجه سانتی گراد باشد. سیمهای برنجی که برای جوش دادن قطعات چدنی به کار می روند دارای مقدار زیادی مس است و کمی نیکل نیز دارند . نیکل اتصال لحیم را به چدن آسان می کند و نقطه ذوب زیاد آن موجب سوختن گرافیت درز جوش می شود . در جوشکاری چدن با برنج از شعله ملایم پستانک بزرگ با فشار کم استفاده کنید. اگر فشار شعله زیاد باشد گرد جوشکاری از درز خارج می شود و در نتیجه قطعات چدنی خوب به هم جوش نمی خورند. قطعات چدنی را باید پس از جوشکاری در محفظه یا جعبه ای پر شن یا گرد آسپست قرار داد تا بتدریج خنک شود و سبب شکنندگی و ترک و سخت شدن چدن نگردد.

  جوشکاری منگنز

  از منگنز به صورت خالص استفاده نمی شود در جهت عکس از آلیاژهای ماگنزیوم استفاده می شود که برای ریختگی فشاری از آن استفاده می گردد . به جای آلیاژهای Mg. Mn و Mg. Al و Mg AlZn امروزه از آلیاژهای مخصوصاً محکم Zr و Th استفاده می شود.

  برای جوشکاری ماگنزیوم و آلیاژهای آن از همان شرایط جوشکاری آلومینیوم استفاده می گردد.

  قابلیت هدایت حرارت زیاد و انبساط سبب پیچش زیاد کار می شود. ماگنزیوم در درجه حرارت محیط به سختی قابل کار کردن است و در 250 درجه می توان به خوبی کار گرد.

  جوشکاری برنج با گاز

  برنج مهمترین آلیاژ مس است و از مس و روی و گاهی قلع و مقداری سرب تشکیل می شود، این فلز در مقابل زنگ زدگی و پوسیدگی مقاوم است. چون روی در حرارت نزدیک ذوب برنج تبخیر می گردد بنابراین جوشکاری با این فلز مشکل می باشد. برنج از 60 درصد مس و 40% روی و گاهی مقداری سرب تشکیل شده است. درموقع جوشکاری روی به علت بخار شدن و اکسید روی محل جوش را تیره کرده و عمل جوشکاری را مشکلتر می نماید. ضمناً گازهای حاصله خطرناک بوده و باید از محل کار تخلیه گردند. درموقع جوشکاری روی حرکت دست بسیار مهم است و باید حتی الامکان سرعت دست را زیاد کرده وگرده جوش کمتری ایجاد نمود تا فرصت زیادی برای تبخیر روی نباشد. برنج را می توان با الکترودهای گرافیتی و معمولی جوشکاری نمود، درجوشکاری برنج از قطب معکوس استفاده می شود.

  فاصله قوس الکتریکی باید حداقل 5 تا 6 میلیمتر باشد. برنج ساده تر از فولاد و چدن و مس جوش داده می شود و استحکام و قابلیت انبساط آن درمحل درز جوش بسیار خوب است. توجه شود چون انقباض و انبساط برنج زیاد است نمیتوان به وسیله چند نقطه جوش به هم وصل کرد بلکه بایستی به کمک بست هائی که در حین جوشکاری می توان آنها را به هم متصل نمود از پیچیدگی جلوگیری شود.

  توجه شود که در جوشکاری از سیمهای مخصوص جوشکاری برنج که مقدار مس آن 42 تا 82 درصد است استفاده نمائید و برای جلوگیری از اکسیداسیون از گرد جوشکاری استفاده می شود و از استعمال تنه کار در جوشکاری برنج باید خودداری شود زیرا درز جوش را خورده سوراخ سوراخ و متخلخل می سازد و شعله را باید طوری تنظیم کرد که اکسیژن آن از استیلن بیشتر باشد زیرا روی در حرارت 419 درجه ذوب و در 910 درجه تبخیر می شود و رسوبی از روی و اکسید روی در کنار درز جوش به وجود می آید. مقدار اکسیژن شعله بستگی به نوع آلیاژ دارد و می توان قبلاً قطعه ای از آن را به طور آزمایشی جوش داد و اگر درز جوش سوراخ و خورده نشد خوب است. و اکسیژن زیاد هم باعث کثیف شدن جوش می شود . ورقهای نازکتر از 4 میلیمتر را از راست به چپ و ورقهای ضخیم تر از 4 میلیمتر را از چپ به راست جوش می دهند. به چکش کاری و خروج دود خطرناک و استفاده از ماسک مخصوص وباز نمودن پنجره وهواکش باید توجه نمود.

  جوشکاری فولاد زنگ نزن با گاز

  قابلیت هدایت حرارت فولاد زنگ نزن کمتر از فولاد معمولی می باشد و می توان سر مشعل را کوچکتر انتخاب کرد. شعله جوشکاری باید برای جوش فولاد زنگ نزن خنثی باشد زیرا اکسیژن یا استیلن اضافی با عناصر تشکیل دهنده فولاد زنگ نزن ترکیب شده و درز جوش خورده پس از مدتی زنگ می زند . روانساز جوشکاری فولاد زنگ نزن را به صورت خمیر در آورده روی درز جوش می مالیم . سیم جوش باید حتی المقدور از نوع خود فولاد زنگ نزن انتخاب شود و بهتر است تسمه باریکی از جنس همان فولادی که باید جوش داده شود را بریده و به جای سیم جوشکاری استفاده کرد.
  در روش جوشکاری این فولاد مشعل را باید طوری نگهداشت که زاویه آن نسبت به کار بین 80 تا 90 درجه باشد . زاویه سیم جوش در حدود 20 تا 40 درجه است وسیم جوشکاری را جلوی مشعل نگذارید تا همزمان با لبه کار ذوب شود و نوک مخروطی باید با ناحیه مذاب تماس داشته باشد تا از اکسیده شدن فلز جلوگیری کند. و شعله را نباید یک دفعه از کار دور نمود زیرا درجه انبساط فولاد زنگ نزن بیشتر از فولاد معمولی است و بابست های مخصوص از پیچیدن و کج شدن آن در موقع جوشکاری باید جلوگیری کرد فاصله لبه کار را باید برای هر 30 سانتیمتر 3 الی 4 میلیمتر بیشتر در نظر گرفت. پس از تمام شدن کار جوشکاری به وسیله برس و شتشو مواد اضافی تفاله و روانساز و یا گرد جوشکاری اضافی را باید کاملاً تمیز کرد و بر طرف نمود.

  جوشکاری فولادهای مولیبدونی

  وقتی که به فولاد مولیبدون اضافه شود مقاومت آن را بالا می برد مخصوصاً در حرارتهای زیاد ، بنابراین موارد استعمال این نوع فولاد بیشتر در لوله هائی که تحت فشار و حرارت زیاد باشد بیشتر است. بعضی از فولادهای مولیبدونی دارای مقداری کرم نیز هستند این آلیاژ را که مولی کرم می نامند بیشتر در ساختن قطعات مقاوم هواپیما به کار برده می شوند. جوشکاری این فولاد مانند جوشکاری آهن می باشد با این تفاوت که برای مقاوم بودن جوش باید از الکترود نوع E_7010 و E_7012 و E_7020 استفاده شود و برای قطعات ضخیم که گرده های پهن مورد احتیاج است می توان از فولادهای قلیائی (E_7016 ، E_7015 (LOWHYDROGE استفاده نمود. در مورد جوشكاری ورقهای 5 میلیمتر و ضخیمتر لازم است بعد از جوشکاری 1200 الی1250 درجه فارنهایت گرم کرده و برای ضخامت 5/12 میلیمتر به مدت یک ساعت گرم نگهداشت و بعد از آن باید قطعه به آهستگی سرد نمود به طوری که در هر ساعت 200 الی 250 درجه فارنهایت از حرارت آن کاسته شود وقتی که قطعه به 150 درجه فارنهایت رسید بعد می توان قطعه را در هوای معمولی سرد کرد.

  جوشکاری مونل واینکونل

  فلز مونل آلیاژی است از 67 % نیکل 30% مس و مقدار کمی آهن و آلومینیوم و منگنز.
  فلز اینکونل آلیاژی است از 80% نیكل ، 15% گرم و 5% آهن.
  این دو فلز به علت مقاومت زیادی که در مقابل زنگ زدگی دارند برای ساختن تانکر و ظروف حامل مایعات به کار می روند.
  مونل و اینکونل را می توان با الکترودهای پوشش دار به آسانی آهن جوشکاری کرد.
  بنابراین جوشکاری این فلزات در تمام حالتها امکان پذیر است ولی بهتر است که درحالت تخت عمل انجام گیرد. قطعاتی که ضخامت آنها کمتر از 5/1 میلیمتر است نباید با قوس الکتریکی جوشکاری نمود. برای جوشکاری مونل واینکوئل باید عملیات زیر را انجام داد.

  1. قشر نازک اکسید تیره رنگ را از نقاطی که باید جوشکاری کرد به وسیله برس یا سمباده پاک نمائید.

  2. به گرم کردن قبلی احتیاجی نیست.

  3. از الکترودهای با پوشش ضخیم استفاده به عمل آید.

  4. درمورد جوشکاری حالت تخت زاویه الکترود نسبت به خط قائم درجه و در مورد حالتهای دیگر الکترود عمود بر صفحه باید باشد.

  5. – گرده های باریک ایجاد گردد.

  جوشکاری طلا

  جوشکاری طلا به طریقه DC باجریان مستقیم انجام میگرد. الکترود را به قطب منفی وصل می نمائیم و یا با جریان فرکانس زیاد جریان متناوب کار میکنیم . ضمناً می توان برای جوشکاری طلا از طریقه جوشکاری نقطه جوش استفاده کرده که با الکترود و لفرامی عمل می نماید و پس از جوشکاری به وسیله صیقل نمودن با الکل کار را براق می نمائیم . ضمناً به وسیله جوشکاری کند پرسی نیز می توان طلا راجوش داد. جوش دادن متداول با شعلهای ریز و دقیق شبیه جوشکاری نقطه جوش می باشد.

  جوشکاری آلومینیوم با گاز

  تنظیم شعله مشعل استیلن یا کاربید و هوا درموقع جوشکاری آلومینیوم

  در وهله اول برای شروع کار جوشكاری آلومینیوم باید مقدار استیلین کمی از اکسیژن بیشتر باشد زیرا روانساز هنوز کاملاً گرم نشده و نمی تواند اکسیژن را جذب نماید.
  پس از شروع جوشکاری از شعله خنثی استفاده می گردد و سیم جوش در حال جوشکاری ممکن است از آلیاژ آلومینیوم یا آلومینیوم خالص باشد که پنج درصد سیلیسیم دارد و توجه شود که قطر سیم جوش باید کمی بیشتر از قطعاتی باشد که می خواهیم جوش بدهیم و آن را در موقع جوشکاری گرم نموده و د روانساز وارد می کنیم.

  نکات مهم دیگر جوشکاری آلومینیوم با گاز استیلن

  پس از تمیز نمودن سطح بالائی فلز آلومینیوم با رنده, سوهان و برس ورقهای آلومینیوم کمتر از 5/0 میلیمتر را می توان از طریق خم کردن لبه آنها بدون سیم جوش جوشکاری نمود و ورقهای کمتر از 3 میلیتر احتیاج به پخ زدن ندارند, چنانچه امکان جوشکاری از دو طرف باشد دو نفر جوشکار می توانند ورقهای به ضخامت حتی 15 تا 20میلیمتر را لب به لب جوش بدهند و برای لوله های ضخیمتر آن را پخ می زنند. قطعات ریخته گری شده آلومینیوم را فقط در وضع افقی جناغی نموده, جوش می دهیم و پنبه نسوز یا آجر نسوز زیر کار نباید فراموش شود. و قطعات طولانی را باید به وسیله بست هائی به یکدیگر متصل نمود و قرار دادن پنبه نسوز برای جلوگیری از ریختن آلومینوم است.

  نکات دیگری که پس از جوشکاری آلومینیوم باید رعایت شود

  چکش کاری درز جوش در حالت گرم برای ازدیاد استحکام با ضربات سریع و ملایم انجام می گیرد و زیر کاری تکیه گاه نباید حالت فنریت داشته باشد.به وسیله محلول اسید نیتریک, روانساز باقیانده در روی سطح فلز را به وسیله برس زدن ابزار,ماکیتا,رونیکس در آب گرم یا محلول اسید از روی آن بر می داریم. و با آب گرم می شوئیم و بهتر است پس از خاتمه جوشکاری آنها را کمی گرم کنید و در هوای آزاد نگذارید تا به تدریج برای آماده سازی قبلی به طوری که گفته شد قطعات آلوده به روغن و گریس را به وسیله بنزین و سپس با محلول سود 10% باید شست یا گرم کرد که چربی ها بسوزد و با برس تمیز گردد. قطعات بزرگ را مانند قطعات چدن قبلاً گرم می نمائیم و هیچگونه تغییر ظاهری در آلومینیوم مشاهده نمی گردد.

  جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم

  در مورد آلیاژهای آلومینیوم روش جوشکاری خالص آلومینیوم می باشد و روانساز می تواند در مورد قطعات شکسته آلومینیوم کثافات را از درز شکسته شده بیرون آورد . هر چند منیزیم آلیاژ بیشتر باشد عمل جوشکاری دشوارتر شده و لایه اکسیدی از سیلان فلز مذاب جلوگیری می نماید. بدین جهت جوشکاری آلیاژهائی که بیش از 5/2% منیزیم دارند احتیاج به مهارت زیاد جوشكاری دارد و بهتر است این آلیاژها را با قوس الکتریکی و گاز محافظ جوش داد .چون درموقع جوشکاری منیزیم آلیاژ می سوزد و سیم جوش با دارا بودن منیزیم باید کمبود منیزیم ناحیه ذوب را تأمین نماید. در مورد عملیات بعد از جوشکاری چون درز جوش خاصیت فلز ریخته شده را پیدا می نماید سخت تر شده و بایستی آن را با چکش کاری درمحل جوشکاری شده تا اندازه ای تصحیح کرد.

  جوشکاری فلزات رنگین با برق

  فلزات رنگین به فلزاتی گفته می شود که فاقد آهن و آلیاژهای آن باشد مانند مس – برنج – برنز- آلومینیوم – منگنز- روی – سرب تمام فلزات رنگین را با کمی دقت و مهارت و آشنایی اصول جوشكاری می توان با قوس الکتریکی جوش داد و باید خواص فلزات را در نظر گرفت.

  مس

  فلزی است قرمز رنگ با جلای فلزی – قابلیت جوشکاری و هدایت الکتریسته و حرارت مس خوب است. نقطه ذوب 1083درجه سانتی گراد است و آن را از سنگ معدن استخراج می کنند مس با اکسیژن ترکیب شده و اکسید مس می دهد.

  جوشکاری مس با برق

  بهترین راه جوشکاری مس با جوش گاز اکسیژن و کاربید است. ولی می توان جوشکاری را با قوس الکتریکی نیز انجام داد. ورقه های مس را مانند ورقه های آهنی برای جوشکاری آماده می کنند ولی چون قابلیت هدایت حرارت مس زیاد است باید مقدار آمپر را قدری بیشتر در نظر گرفت و بهتر است همیشه با قطب مستقیم جوشکاری را انجام داد . زاویه الکترود نسبت به قطعه کار مانند جوشکاری فولاد است. طول قوس باید 10 تا 15 میلیمتر باشد.

  برای جوشکاری مس می توان از الکترودهای ذغال استفاده کرد. الکترودهای جوشکاری مس بیشتر از آلیاژ، مس و قلع و فسفر ساخته شده است. گاهی از الکترودهائی که دارای فسفر برنز، سیلیکان با آلومینیوم هستند استفاده می شود.

  جوشکاری برنج با برق

  برنج بهترین آلیاژ مس است و از مس و روی و گاهی قلع ومقداری سرب تشکیل میشود. این فلز در مقابل زنگ زدن و پوسیدن مقاوم است. چون روی در حرارت نزدیک ذوب برنج تبخیر می شود بنابراین جوشکاری این فلز با الکترود فلزی مشکل است.

  در موقع جوشکاری ، روی بخار شده و اکسید آن محل جوش را تیره کرده و عمل جوشکاری را مشکلتر می نماید. ضمناً گازهای حاصله خطرناک بوده و باید محل کار تهویه گردد.

  حرکت دست در موقع جوشکاری بسیار مهم است و باید حتی الامکان سرعت دست را زیاد کرده و گرده جوش کمتری ایجاد شود تا فرصت زیاد برای تبخیر روی نباشد. برنج را می توان با الکترودهای گرافیتی و الکترود معمولی جوشکاری نمود. درجوشکاری با الکترود گرافیتی از آلیاژ برنز یا از آلیاژی مشابه آلیاژ فلزی که باید جوش داده شود استفاده می شود. و نیز در جوشکاری برنج از قطب معکوس استفاده می گردد. فاصله الکترود تا کار باید حدود 5 تا 6 میلیمتر باشد.

  جوشکاری روی با برق

  قبلاً قطعات روی را به وسیله لحیم قلع به هم متصل می کردند ولی امروز جز در مواردی که قطعات روی را به وسیله لحیم کاری بتوان اتصال داد این فلز را جوش می دهد. در جوشکاری روی، روانساز لازم است که بتواند از اکسیداسیون کاملاً جلوگیری کند. با شعله ملایم پستانک کوچکی که زاویه که تمایل آن نسبت به قطعه کار در حدود 30 درجه باشد می توان با سرعت زیاد قطعات روی را جوش داد و درز جوش خورده تمیزی به دست آورد.

  درز جوش خورده روی را میتوان در درجه 150 درجه سانتی گراد چکش کاری کرد تا ذرات آن در هم فشرده شده و مستحکمتر و ظریفتر شوند. سیم جوشکاری روی باید کاملاً خالص باشد . آلیاژهای روی که از اختلاط مس و آلومینیوم به دست می آیند نیز به خوبی جوش داده می شوند به شرط آنکه از سیم و گرد جوشکاری مخصوص آنها استفاده شود. چنانچه مقدار آلومینیوم در آلیاژ روی افزایش یابد قابلیت جوشكاری آن کاهش خواهد یافت.

  الکترودهای فلزات غیر آهنی

  1. آلومینیوم

  2. آلومینیوم و آلیاژهای آن

  3. برنز – برنج – مس

  رنگ شناسائی : انتها – نقره ای

  الکترود برنز مخصوص جوش اتصالی و روکشی برنز – اتصال برنز به فولاد ریختگی به چدن سیاه – روکشی یا تاقانهای برنز درماشین سازی – اتصال آلیاژهای مسی و قطعات مس و تعمیر وسائل برنزی.

  این الکترود دارای جریان آرام است و به آسانی جوش می خورد در وضعیت اجباری هم همان جریانهای وضعیت افقی کافی است ،در جوش روکشی باید توجه داشت که سطح جوش دادنی از هر گونه ناپاکیها واثرات شیمیایی پاک گردد. در جوشکاری قطعات آهن لای اول را حتی المقدور با جریان کم جوش می دهند تا از ناخالصی جنس جوش که دراثر ذوب شدن فلز مبنا صورت می گیرد حتی المقدور جلوگیری شده باشد. برای لایه های بعدی می توان شدت جریان را زیادتر کرد. برای آنکه حوضچه مذاب آرام تر سرد شود الکترود را به طور دایره می گردانند یعنی شعله مکرراً از روی حوضچه ذوب عبور کند بسته به موقعیت قطعه کار پیش گرم کردن آن ممکن است مفید باشد. برای جوش اتصالی با حداکثر شدت جریان کار می کنند. از نظر نقل حرارت در مس و آلیاژهای آن باید منطقه جوش قبلاً در حدود 100 درجه سانتیگراد گرم شود . برای جلوگیری از بالا آمدن زیاد درزهای لب به لب به فاصله بین دو قطعه کار توجه کافی کرد.

  جوشکاری آلیاژهای فولاد با برق ...

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 11 تیر 1394

  اصول ترجمه انگلیسی به فارسی:


  ویرایش انگلیسی ترجمه عبارت است از برگردان متنی از زبان مبدا به زبان مقصد بدون کوچکترین افزایش یا کاهش در صورت و معنی. این تعریف اگرچه دقیق است اما صرفا جنبه نظری دارد، زیرا هیچ پیامی را نمی توان بدون تغییر در صورت و معنی از زبانی به زبان دیگر منتقل کرد.

  مترجم درانتهای فرایند ترجمه به ساختاری از زبان مقصد دست می یابد که به آن می گویند: معادل (equivalent). منظور از معادل در واقع همان کلمه، عبارت یا جمله ای در زبان مقصد است که می تواند معنا و مفهوم کلمه، عبارت یا جملۀ مبدأ، یعنی منظور یا پیام گویندۀ زبان مبدأ را برساند.

  در این مقاله فرایند ترجمه را به گام های مجزا تقسیم کرده و روشی اصولی برای ترجمه یاد می گیریم

  گام اول:

  جمله مناسب ترین واحد ساختاری در بحث مقدماتی ترجمه است زیرا، برخلاف واژه و عبارت، دارای نهاد و گزاره و پیام (message) مشخصی است. بررسی ترجمه بر مبنای جمله در مواقعی کافی نیست که مفهوم پیام آن به جملات قبلی و بعدی و به عناصر غیر زبانی مانند موقعیت مکانی و زمانی، رابطۀ بین گوینده و مخاطب، پوشیده بودن نیت اصلی یا در لفافه بودن منظور اصلی گوینده و استعاری یا ضمنی بودن معانی بستگی داشته باشد.

  گام دوم:

  برای پی بردن به پیام ظاهری جمله ابتدا ساختار آن را تحلیل می کنیم. برای این کار، نخست باید جمله را به نهاد (subject) و گزاره تقسیم کرد. این تقسیم بندی زمانی بسیار مهم است که با جمله ای بزرگ و طولانی، حتی به اندازۀ دو سه سطر یا بیشتر، مواجه شده باشیم

  گام سوم :

  بعد از مشخص کردن نهاد و گزاره، اگر پیام جمله بر اساس معنی هائی که می دانیم روشن باشد، ترجمۀ جمله را به زبان مقصد می نویسیم.

  گام چهارم:

  اغلب خواهیم دید، ترجمۀ جمله با معنی هایی که ما از قبل می دانیم، جور در نمی آید. بعضی ها حتی از اینکه معنای موجود در حافظۀ شان به درد ترجمۀ شان نمی خورد تعجب می کنند. در اینگونه موارد، بهتر است توجه داشته باشیم که آن لغت یا عبارت ممکن است معنا یا معانی دیگری نیز داشته باشد که ما از آن بی خبریم.

  گام پنجم:

  در مرحلۀ جستجوی واژه های جدید و تحقیق در مورد معانی آنها و توجه به نقش و معنای جدید برخی واژه های آشنا و یادداشت کردن معنای جدید آنها، گاهی نیز به عبارتهائی برمی خوریم که ظاهراً از کلمات کاملا آشنائی تشکیل شده اند ولی همنشینی آنها به عنوان یک گروه یا عبارت خاص، معنای خاصی به آنها بخشیده است که با معانی خود آن واژه ها بسیار متفاوت است. در اینجا مترجم باید به معانی تحت الفظی آن واژه های همنشین شک کرده و دست به گمانه زنی بزند.به اینگونه ساختارها در زبان فارسی، اصطلاحات و در زبان انگلیسی (idioms) می گویند.

  گام ششم:

  بعد از پیدا کردن و پی بردن به معانی اولیه و ثانویۀ لغات و تحقیق در مورد معانی جدید آنها و معنای مجازی و استعاری اصطلاحات و ضرب المثلهای احتمالی و دیگر اطلاعات نهفته در واژه ها و عبارتها، نوبت می رسد به معانی نهفته در گرامر کلمات و جملات، که تشخیص و ترجمۀ درست آنها به معلومات دستوری مترجم و به تسلط او به گرامر زبان مبدأ بستگی دارد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394

  جدیدترین بازی های hd برای موبایل های آندروید

  دانلود بازی اندروید hd

  گیم مبارز برتر Beyond Fighting 2 v1.0.2 همراه دیتا

  سرانجام بازی Beyond Fighting 2 برای android منتشر شد، آن هم بهتر از همیشه، با خصوصیات ی نو گیم پلی ارتقا یافته که بدون شک بازیکن را شگفت زده خواهد کرد. فقط شما حریفتان هستید تا زمانی که یکی از شما دو نفر تسلیم نشوند مبارزه ادامه خواهد بافت!

  ۱۶ شخصیت قابل ارتقا با سلاح های مختلف

  - ارتقا مهارت های جنگی خود: اصلاح سرعت، دقت و حملات

  - استفاده از سلاح های قدرتمند

  - مبارزه با استفاده از مهارت های اختصاصی هر قهرمان

  حالت داستانی مبارزه با قهرمانان

  - مسابقات مختلف از عبارت : مسابقات استاندارد، مسابقات سلاح، مسابقات زنده ماندن و مسابقات چالش

  - ضرب شتم رئیس نهایی در انتها هر یک از این مسابقات

  آسیب رساندن بیشتر به دشمنان

  - قابلیت نمایش خون، خاک، کبودی جآسان بر روی دشمنان

  - فیزیک واقع گرایانه

  - جزئیات وسیع

  اگر طرفدار بازی های رزمی می باشید به هیچ وجه این گیم بی نظیر را از دست ندهید!
  بازی تست گاه مجازی توکا Toca Lab v1.0.3 همراه دیتا + تریلر

  به ترین نسخه آپدیت شد + تریلر

  Toca Lab از همه پژوهشگران آینده دعوت به همکاری می نماید ! به تست گاه مجازی توکا خوش آمدید! وارد جهان یی مفرق شوید و با بیش از ۱۱۸ عنصر مختلف از جدول تناوبی تست های مختلف ی انجام دهید. از نو ترین وسایل آزمایش بعضی استفاده کرده و آزمایش های مختلف ی انجام دهید.

  - قرار دادن عنصر روی یخ با علت خنک کننده!

  - گرم آنها را در چراغ بنزن

  - اضافه کردن مایعات مختلف با استفاده از لوله های آزمایش گاهی

  - تغییر ولتاژ با استفاده از اسیلوسکوپ مغناطیسی

  هر از این عنصر ها ویژگی ویِژگزینشه خود را دارند در تست های مختلف به شما یاری خواهند کرد. در این تست گاه می آموزید که هر از این عنصر ها چه فوائد ی دارند در چه مسائل ی می توان از آنها مصرف کرد.

  توصیه می کنیم ورژن نو این گیم را از دست ندهید!

  بازی تست گاه مجازی توکا Toca Lab v1.0.3 همراه دیتا + تریلر, ۴٫۰
  اسطوره جهان ی دیزنی در بازی آندروید Disney Infinity: Toy Box 2.0 v1.0


  بازی ماجراجویی با گرافیک اچ دی Disney Infinity: Toy Box 2.0 v1.0 android + دیتا ( 100% آفلاین )

  معرفی اولین ورژن بازی Disney Infinity: Toy Box 2.0 در ایران برای اولین بار از رسانه جوان تلفن همراه

  ورژن آنلاک شده و فول بازی

  گیم فقط چند ثانیه بعد از قرارگیری در گوگــل پلی در جوان تلفن همراه منتشر شده است

  به زودی شبیه همواره شاهد کپی برداری همکاران عزیز از فایل های درج شده در این مطلب خواهیـم بود !

  بهترین ها در رسانه جوان موبایل انتظار شما را می کشد | با آپدیت لحظه به لحظه گیم های روز جهان android

  کاربران محترم رسانه جوان موبایل مد نظر داشته باشید که

  برای اجرای بازی نیاز به آندروید 4.4 بالاتر خواهید داشت ( همچنین 3.5 گیگابایت از فضای رم دستگاه باید آزاد باشد )

  جهان را بسازید از گیم کردن با بیش از 60 کارکتر محبوب مختلف لذت ببرید در Disney Infinity: Toy Box 2.0 !

  لحظاتی پیش شاهد انتشار اولین ورژن از بازی آندروید ی Disney Infinity: Toy Box 2.0 در مارکت گوگل بوسیله استودیو Disney بودیم که تصمیم به معرفی ورژن کامل آنلاک گیم به صورت رایگان وبرای اولین بار در ایران برای شما کاربران عزیز کرده ایم . پیش از آنکه به معرفی این گیم آندروید بپردازیم باید به این نکته توجه بکنید که این گیم دارای اندازه ی معادل 3.5 گیگابایت است و برای اجرای باید این میزان فضا در حافظه داخلی دستگاه آندروید یتان خالی باشد.

  شما در بازی Disney Infinity: Toy Box 2.0 باید به کمک کارکترهای محبوب جهان یی تازه را بنا بکنید . وجود شخصیت های محبوبی همچون مردعنکبوتی , دزدان دریایی کارائیب و .. یکی از علل شما برای دریافت و اجرای این بازی android می تواند باشد که با گرافیک سه بعدی بی مثل نیز بر جذابین این گیم android ی افزوده شده است. در این گیم بسیار زیبا که قرار است برای کنسول‌های بازی هم عرضه شود،شما باید جهان ی خود را ساخته در آن گیم کنید!شما در این گیم زیبا با شخصیت های محبوب دیزنی سر و کار دارید می توانید با مصرف از قدرت تخیل تجربه دلچسبی را به دست آورید.


  برخی از با اهمیت ترین خصوصیات ی بازی Disney Infinity: Toy Box 2.0 :

  - دارای بیش از 60 کاراکتر مختلف جالب از جهان ی دیزنی

  - امکان ساخت و ساز اسباب بازی های نو تر در زمانی کوتاه

  - امکان بازی مولتی پلی آنلاین با دوست ها تان در همه جهان

  - امکان دسترسی به گیم از طریق موبایل , رایانه و کنسول

  - گرافیک سه بعدی و خارق العاده

  - صدا گذاری مهیج شخصی پردازی رفیق داشتنی از کاراکترهای بازی


  پیش از دریافت بازی Disney Infinity: Toy Box 2.0 قطعا بخوانید :

  - جدید ترین ورژن این بازی در حال حاضر در هیچ سایت ایرانی منتشر نیافته است که رسانه جوان موبایل كار به انتشار اختصاصی آن برای شما کاربران کرده است.

  - برای اجرای گیم نیاز به حداقل رم 2 است .

  - در اولین اجرا نیاز به اتصال نت وجود دارد در اتصال های بعدی آفلاین بازی اجرا خواهد شد.

  - برای آسودگی خاطر شما همراهان رسانه جوان تلفن همراه ما پیش از انتشار بازی این گیم اندروید را در بیش از 10 دستگاه رام android ی مختلف تست کرده ایم که در ادامه لیست آن قرار گرفته است. پس شما می توانید با آسودگی کامل كار به دریافت و نصب گیم کنید.


  گوشی هایی که گیم برروی آن اجرایی تست شده است :

  – گوشی های شرکت سامسونگ : Samsung Galaxy Core I8260 , Samsung GALAXY Note2 , Samsung Galaxy Note 3 N9000 , Samsung I9500 Galaxy S4 , Samsung I9192 Galaxy S4 mini , Samsung Galaxy Mega

  - گوشی های شرکت سونی : Sony Xperia SP , Sony Xperia Z

  - گوشی های شرکت ال جی :LG G2 , LG G3 Beat Dual SIM


  آموزش نصب بازی :

  - فایـل اصلی بازی با فرمت apk را دانـلود و نصب بکنید .

  - گیم دیتا را دانـلود و از حالت فشرده خارج بکنید . پس پوشه com.disney.disneyinfinity2_goo را در مسیر Android/obb قرار دهید.

  - بازی را اجرا بکنید .

  out of 5 based on 50 ratings

 • نظرات() 
 • یکشنبه 23 فروردین 1394

  این موزه که Embodies Hope ( مظهر امید ) نام داره بزرگترین موزه جهان در زیر آبه که در عمق ۸ متری آب های کانکون، مکزیک پنهان شده. مکزیکی ها به هدف حمایت از گیاهان مرجانی نادر این موزه رو افتتاح کردن چون این گیاهان به دلیل دیدارهای مکرر گردشگران از منطقه آسیب زیادی دیده و قرار دادن مجسمه ها در محیط زیست دریایی امکان تولید مثل و تکثیر گیاهان مرجانی رو بر روی مجسمه ها فراهم می کنه.

  این موزه که Embodies Hope ( مظهر امید ) نام داره بزرگترین موزه جهان در زیر آبه که در عمق ۸ متری آب های کانکون، مکزیک پنهان شده …

  بزرگترین موزه زیر آب دنیا  تصاویر

  بزرگترین موزه زیر آب دنیا

  این موزه که Embodies Hope ( مظهر امید ) نام داره بزرگترین موزه جهان در زیر آبه که در عمق ۸ متری آب های کانکون، مکزیک پنهان شده. مکزیکی ها به هدف حمایت از گیاهان مرجانی نادر این موزه رو افتتاح کردن چون این گیاهان به دلیل دیدارهای مکرر گردشگران از منطقه آسیب زیادی دیده و قرار دادن مجسمه ها در محیط زیست دریایی امکان تولید مثل و تکثیر گیاهان مرجانی رو بر روی مجسمه ها فراهم می کنه.

  بزرگترین موزه زیر آب دنیا  تصاویر

  بزرگترین موزه زیر آب دنیا

   

  بزرگترین موزه زیر آب دنیا  تصاویر

  بزرگترین موزه زیر آب دنیا

  تو این موزه هیجان انگیز ۵۱۰ مجسمه مختلف در فضای بزرگی در زیر آب جای گرفته که مانند زندگی های منجمد شده ای در بین خز ها و گیاهان دریایی هستند.

   

  بزرگترین موزه زیر آب دنیا  تصاویر

  بزرگترین موزه زیر آب دنیا

  گردآوری و تنظیم: گروه ۷ گنج

  www.7ganj.ir

  منبع: همگردی

   

  یکشنبه 23 فروردین 1394

  Frittata شبیه quiche است اما تنها تفاوتش این است که نان ندارد. تخم مرغ اول در یک ظرف روی حرارت آماده می شود بعد برای پخت نهایی درون فر قرار می گیرد. درست کردن Frittata داخل فر باعث می شود روی آن طلایی و درنتیجه خوشمزه تر شود. همچنین مطمئن می شوید که به طور یکنواخت پخته شده. برای کسانی که رژیم دارند Frittata با اسفناج و بدون پنیر بهتر است. از مقداری سفیده تخم مرغ، تخم مرغ کامل و خمیر مایه استفاده کرده تا طعم خوبی به دست آید. این روش یکی از محبوب ترین روش های درست کردن تخم مرغ است.

  بیشتر افراد فکر می کنند حداکثر دو یا سه راه برای غذا درست کردن با تخم مرغ هست. ولی در واقع یکی دوجین روش برای آشپزی با تخم مرغ وجود دارد. روش های پخت پز معمولی شامل، آبپز کردن، عسلی کردن و نیمرو است…
  ۸ روش خوشمزه و عالی برای درست کردن تخم مرغ

  تخم مرغ

  شما به روش های مختلفی می توانید تخم مرغ را بپزید و یا با مواد دیگر ترکیب کنید. اکثر مردم با تکیه به موقعیت مراسم و یا وعده غذایی راه های جالب برای درست کردن غذاهایی با پایه تخم مرغ را بلد نیستند. این نوع ماده غذایی منبعی عالی از پروتئین، ویتامین ها و مواد مغذی است. یاد گرفتن روش های مختلف پخت و پز با تخم مرغ ما را به استفاده روزانه از این ماده مغذی ترغیب می کند. غذای مقوی که سرشار از پروتئین، ویتامین ها و مواد مغذی باشد برای بدن عالی است.  تخم مرغ به تقویت عملکرد بدن انسان کمک می کند. خیلی خوب است که مصرف غذاهای پروتئین دار مثل تخم مرغ بررسی شود. اگر مشکل تغذیه ای ندارید پس یاد گرفتن راه های ویژه آماده سازی تخم مرغ ارزشمند است. با این کار مهمانان، خانواده و دوستانی که برای مهمانی می آیند را  نیز تحت تاثیر قرار می دهید. پس در زیر روش های مختلف غذا درست کردن با تخم مرغ را ببینید.

  پختن تخم مرغ

  پختن تخم مرغ در فر هم ساده است هم قیافه و ظاهر خوبی هم دارد. درحالیکه در اکثر دستور پخت ها پنیر، کره و خامه وجود دارد، این مدل درست کردن تخم مرغ به هیچ مواد دیگری نیاز ندارد. درحقیقت می توان محصولات لبنی را کاملا از نیمرو حذف کرد. فقط اگر مقداری شیر سویا، پنیر خامه ای، گوجه فرنگی، ژامبون، اسفناج و پیازچه استفاده کنید خیلی خوب می شود. می توانید از سبزیجات دیگر هم استفاده کنید. تمام آنها را در ماهیتابه ریخته و چند دقیقه ای در فر بگذارید.

  تخم مرغ تند 

  این مدل تخم مرغ برای پیک نیک، مهمانی یا برای شام حاضری خوردن فوق العاده است. برای آماده سازی این روش کلاسیک لازم است تخم مرغ ها را بگذارید خوب آب پز شود. زرده را نرم و خمیری کرده و با مایونز مخلوط کنید. به آن مقداری خامه ترش، نمک و فلفل برای مزه دار کردن اضافه کنید. این غذا سریع آماده شده  و برای مهمانی ایده آل است. می توانید ادویه و سبزیجات هم اضافه کنید.

  سالاد تخم مرغ

  این هم یک مدل غذا با تخم مرغ است. می توان سالاد تخم مرغ را به شکل ساندویچ درست کرده و با خود بیرون ببرید. البته بعضی آن را دوست ندارند ولی بعضی عاشقش هستند. البته این بستگی به محلی که شما می خواهید آنرا میل کنید نیز دارد. خصوصا خوب است که می توانید بدون محصولات لبنی آنرا درست کنید. همچنین یک تغییری در وعده های غذایی محسوب می شود. خیلی ساده  خامه ترش یا ماست را به تخم مرغ های آب پز شده سفت اضافه کنید تا سالادتان درست شود. همچنین می توانید سبزیجات را هم میکس کنید  و با مایونز به سالاد اضافه کنید. بعد از مخلوط کردن تمام مواد نمک اضافه کنید.

  نیمرو

  چه کسی تابحال نیمرو نخورده؟ نیمرو معمولا در میز صبحانه اکثر مردم یافت می شود. خواه با هات داگ خورده شود یا با گوشت یا با نان تست، دیدن میز صبحانه بدون نیمرو خیلی سخت است. وقتی که اسم نیمرو می آید خیلی راحت یک تخم مرغ را برداشته می شکنید و طبق سلیقه تان مبنی بر شلی و سفتی آن را سرخ می کنید. نیمرو برای درست کردن اسنک های سریع عالی است. شما می توانید مقداری سبزیحات یا شیر یا ادویه برای مزه دار کردن به نیمروی خود اضافه کنید. نیمرو بهترین و راحت ترین روش درست کردن تخم مرغ است.

  فریتاتا

  Frittata شبیه quiche است اما تنها تفاوتش این است که نان ندارد. تخم مرغ اول در یک ظرف روی حرارت آماده می شود بعد برای پخت نهایی درون فر قرار می گیرد. درست کردن Frittata داخل فر باعث می شود روی آن طلایی و درنتیجه خوشمزه تر شود. همچنین مطمئن می شوید که به طور یکنواخت پخته شده. برای کسانی که رژیم دارند Frittata با اسفناج و بدون پنیر بهتر است. از مقداری سفیده تخم مرغ، تخم مرغ کامل و خمیر مایه استفاده کرده تا طعم خوبی به دست آید. این روش یکی از محبوب ترین روش های درست کردن تخم مرغ است.

  ۸ روش خوشمزه و عالی برای درست کردن تخم مرغ

  فریتاتا

  املت

  املت ها یکی از مشهورترین غذاها برای صبحانه و وعده های ناشتایی است. این روش محبوب ترین روش برای پختن تخم مرغ نیز هست. املت نسبت به نیمرو خوشمزه تر و مزه دار تر است. می توانید سبزیجات مورد علاقه و گوشت را هم به آن اضافه کنید. به راحتی تخم مرغ ها را بهم زده و بشکنید و بعد به موادی که از قبل داخل ماهیتابه سرخ کرده اید اضافه کنید. و بعد نمک و فلفل به میزان دلخواه اضافه کنید.

  Quiche

  یکی از سالم ترین و بهترین راه ها برای درست کردن تخم مرغ. Quiche  از تارت ها خوشمزه با پایه تخم مرغ که اصلشان فرانسوی است آمده است. همان طوری که قدیمی ها می گویند انها ظاهر و مزه خیلی خوبی دارند مثل بقیه غذاهای فرانسوی. این دستور غذایی برای گیاه خواران و کسانی که رژیم دارند خیلی خوب است. در این غذا از نان استفاده شده و در فر درست می شود. بعضی از مدل های آن شامل:
  Quiche اصلی بدون مواد لبنی
  Quiche بدون نان و با اسفناج
  Quiche تابستانی بدون مواد لبنی
  Quiche سبزیجات با نان گندم


  پوره تخم مرغ

  پوره تخم مرغ یک غذای خانگی محبوب است علاوه بر این یکی از مدل های پخت تخم مرغ است که بچه ها بیشتر دوستش دارند. روش تهیه اش نیز خیلی ساده است و نیازی به مواد غذایی زیاد و گران قیمت ندارید. فقط باید مقداری نمک، فلفل، شیر و کمی سبزیجات برای مزه دار کردن را مخلوط کرده و در ماهیتابه بریزید. شما می توانید این غذا را با نان تست یا برنج به عنوان غذای اصلی میل کنید.  بعضی از مردم هم به این غذا پنیر پیتزا اضافه می کنند تا طعم متفاوت و خوشمزه تری داشته باشند. اگر می خواهید غذای سالم تری داشته باشید می توانید سبزیجات مختلف به آن اضافه کنید.

  گردآوری و تنظیم: گروه ۷ گنج

  www.7ganj.ir

  یکشنبه 23 فروردین 1394

  جدیدترین عکس سولماز آقمقانی فروردین ۹۴ , عکس جدید نیکی مظفری ۹۴ , عکس بهاری جدید نفیسه روشن ۹۴ , جدیدترین عکس مهسا کامیابی ۹۴ , عکس خیلی زیبا از زهرا اویسی فروردین ۹۴ , جدیدترین عکس سهیلا هادی زاده ۹۴ , عکس دیدنی و جدید مهراوه شریفی نیا ۹۴ , جدیدترین عکس شهره سلطانی و غزاله جزایری , عکس سلفی جدید چکامه چمن ماه ۹۴ , عکس خیلی زیبا و جدید از شهرزاد عبدالمجید ۹۴ , جدیدترین عکس صدف طاهریان فروردین ۹۴ , عکس سلفی خوشکل نفیسه روشن ۹۴ , جدیدترین عکس فریبا نادری ۹۴ ,

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  جدیدترین عکس سولماز آقمقانی فروردین ۹۴ , عکس جدید نیکی مظفری ۹۴ , عکس بهاری جدید نفیسه روشن ۹۴ , جدیدترین عکس مهسا کامیابی ۹۴ , عکس خیلی زیبا از زهرا اویسی فروردین ۹۴ , جدیدترین عکس سهیلا هادی زاده ۹۴ , عکس دیدنی و جدید مهراوه شریفی نیا ۹۴ , جدیدترین عکس شهره سلطانی و غزاله جزایری , عکس سلفی جدید چکامه چمن ماه ۹۴ , عکس خیلی زیبا و جدید از شهرزاد عبدالمجید ۹۴ , جدیدترین عکس صدف طاهریان فروردین ۹۴ , عکس سلفی خوشکل نفیسه روشن ۹۴ , جدیدترین عکس فریبا نادری ۹۴ ,

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  نیکی مظفری

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  سولماز آقمقانی

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  نفیسه روشن

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  مهسا کامیابی

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  زهرا اویسی

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  مهراوه شریفی نیا

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  فریبا نادری

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  سهیلا هادی زاده

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  شهره سلطانی و غزاله جزایری

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  چکامه چمن ماه

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  شهرزاد عبدالمجید

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  صدف طاهریان

  تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴

  نفیسه روشن

  موضوعات مشابه:

  تک عکس های جدید بازیگران زن خرداد ۹۳ تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴تک عکسهای جدید بازیگران زن تیر ماه ۹۳ تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴عکسهای جدید و زیبا از نفیسه روشن تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴عکسهای شخصی جدید فریبا نادری تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴تک عکسهای جدید بازیگران زن تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴عکس جدید نفیسه روشن در حال بازی با ببر تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴سری جدید عکسهای نفیسه روشن خرداد ۹۳ تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴تک عکس های جدید بازیگران زن تیر ماه ۹۳ تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴عکسهای جدید بازیگران در شبکه های اجتماعی-فروردین-۹۴ عکسهای دیدنی شهره سلطانی تیر ۹۳ تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴تک عکسهای جدید بازیگران زن تیر ماه ۹۳ تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴عکسهای جدید نفیسه روشن تیر ماه ۹۳ تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴تک عکسهای جدید بازیگران زن دی ماه ۹۲ تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴جدیدترین عکسهای شهره سلطانی خرداد ۹۳ تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴عکسهای نفیسه روشن خرداد ۹۳ تک عکسهای زیبا و جدید بازیگران-۹۴جدیدترین عکسهای فریبا نادری اردیبهشت ۹۳

  منبع مطلب :

  http://axx2014.ir/

 • نظرات() 
 • شنبه 22 فروردین 1394

  عکسهای جدید سحر افتاده در سال ۹۴عکس های جدید از سحر افتاده     عکسهای جدید سحر افتاده در سال ۹۴     عکسهای جدید Print PDF

  عکس های جدید از سحر افتاده

   

   

  عکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهار
  عکسهای جدید سحر افتاده در سال ۹۴

   

  عکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهارعکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهارعکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهارعکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهارعکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهار

  عکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهار

  عکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهار

  عکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهار

  عکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهار

   

  عکسهای جدید

  عکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهار

  عکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهار

  عکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهارPrint عکس های جدید از سحر افتاده در سا ۱۳۹۴ بهارPDF

  منبع مطلب :

  http://khalezanak.com/

 • نظرات() 
 • شنبه 22 فروردین 1394

  همچنین بر اساس تکلیف مصرح در بند “ح” تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به‌تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود. براساس بودجه امسال، دولت مکلف شد از فروردین ۹۴ امکان ثبت‌نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت‌نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید. هدفمندی یارانه ها با عنایت به تکلیف مصرح در بند “د” تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور, دولت موظف است از فروردین ماه سال ۱۳۹۴، امکان ثبت‌نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت‌نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام

  براساس بودجه امسال، دولت مکلف شد از فروردین ۹۴ امکان ثبت‌نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت‌نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.

  آغاز حذف و اضافه یارانه‌بگیران / قطع یارانه افراد پر درآمد

  هدفمندی یارانه ها

  با عنایت به تکلیف مصرح در بند “د” تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور, دولت موظف است از فروردین ماه سال ۱۳۹۴، امکان ثبت‌نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت‌نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.

  همچنین بر اساس تکلیف مصرح در بند “ح” تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به‌تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.

  گردآوری و تنظیم: گروه ۷ گنج

  www.7ganj.ir

  منبع: تسنیم

  سه شنبه 18 فروردین 1394

  منبع مطلب :

  http://www.mahboobtarin.ir/

 • نظرات() 
 • شنبه 15 فروردین 1394

  محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، در کنفرانس خبری که پس از بیانیه پایانی در پاسخ به این سؤال که ممکن است تفسیرهای متفاوتی از راه‌حل‌هایی که تفاهم شده بیان شود و چه راهکاری در این زمینه در دستور کار دارید؟ گفت: آنچه امروز به عنوان راه‌حل‌های متفاوت برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک مورد توافق قرار گرفت، براساس یک دیدگاه مبتنی بر بازی برد – برد در روابط بین‌الملل است که بر اساس آن کلیه تحریم‌ها علیه ایران که غیر عادلانه بوده پایان خواهد یافت، همزمان برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌یابد، اما اقداماتی را برای ایجاد اطمینان در سطح بین‌المللی انجام خواهیم داد.

  برای اولین بار است که کشوری مشمول فصل هفت شورای امنیت شده ولی با مذاکره و بدون جنگ توانسته بیرون بیاید. این نشانه هوشمندی مسئولین دولت و مقاومت مردم است. این بیانیه نشانه شکست نتانیاهو و افراطیون درون آمریکاست و جلوی بهانه جویی غرب را گرفت…

  واکنش نمایندگان مجلس به توافق هسته ای

  مذاکرات لوزان

  پس از آنکه تیم مذاکره ایران با شش قدرت جهانی درباره عمده اختلافات پیش رو به تفاهم رسید تا نگارس توافق نهایی آغاز شود و چالش هسته‌ای برای همیشه مرتفع شود، گروهی از نمایندگان مجلس نسبت به تفاهم صورت پذیرفته و جزئیات منتشر شده، اعلام موضع کردند؛ موضع گیری‌هایی که نخستین مواضع اعضای پارلمان کشورمان در قبال فرجام لوزان ۲ است.پس از هشت روز مذاکرات سخت و نفس‌گیر میان وزرای خارجه ایران و شش کشور چین، روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در لوزان سوئیس و همزمان با فرارسیدن ۳۱ مارس، بالاخره طرفین بر روی یک متن مشخص به جمع بندی رسیدند تا در نهایت دو طرف بر روی یک متن مشترک به عنوان بیانیه به توافق برسند و این متن عصر پنجشنبه قرائت شود و بدین ترتیب یکی از طولانی‌ترین مذاکرات تاریخ، به فرجام برسد.

  محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، در کنفرانس خبری که پس از بیانیه پایانی در پاسخ به این سؤال که ممکن است تفسیرهای متفاوتی از راه‌حل‌هایی که تفاهم شده بیان شود و چه راهکاری در این زمینه در دستور کار دارید؟ گفت: آنچه امروز به عنوان راه‌حل‌های متفاوت برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک مورد توافق قرار گرفت، براساس یک دیدگاه مبتنی بر بازی برد – برد در روابط بین‌الملل است که بر اساس آن کلیه تحریم‌ها علیه ایران که غیر عادلانه بوده پایان خواهد یافت، همزمان برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌یابد، اما اقداماتی را برای ایجاد اطمینان در سطح بین‌المللی انجام خواهیم داد.

  او در بخشی دیگر از صحبت‌هایش تاکید کرد که مردم ایران اهل منطق، تعامل، گفت‌وگو و سازندگی هستند. این مردم بزرگوار هستند، آمادگی دارند رفتارها را با دقت رصد کنند و ببینند که با آنها چگونه رفتار خواهد شد. کسانی که در گذشته سابقه خوبی از خود به جا نگذاشتند می‌توانند از این فرصت برای اصلاح گذشته استفاده کنند.

  همزمان با اعلام این تفاهم، گروهی از نمایندگان مجلس نسبت به آنچه در لوزان به عنوان فهم مشترک مورد تایید طرفین قرار گرفته، موضع گیری کرده‌اند؛ فهم مشترکی که حالا قرار است از هفته آینده در نشست‌هایی بر روی برگه به نگارش درآید و به سرعت و خیلی زودتر از ضرب الاجل ۱۰ تیرماه به قراردادی مکتوب و الزام آور برای طرفین بدل شود. «تابناک» مروری دارد بر نخستین اظهارنظرهای اهالی خانه ملت درباره این تفاهم که می‌تواند نتایج متفاوتی در پی داشته باشد.

  بروجردی: ایران در مصاف سیاسی موفق به اثبات توانمندی خود شد 

  رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات باراک اوباما گفت: آمریکایی‌ها چون بر خلاف ماده ۶ ان پی تی بمب هسته‌ای می‌سازند و آزمایش می‌کنند این ذهنیت را دارند که هر کشوری که در عرصه فعالیت‌های فن‌آوری هسته‌ای عمل می کند مثلا سمت و سویش به طرف بمب است.

  علاء الدین بروجردی در گفت‌وگویی پس از اظهارات اوباما هم‌چنین افزود: با توجه به این سیاست آمریکا که منجر شد به انتقال موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه‌های ظالمانه و تحریم‌های متعدد شد، در واقع همه منجر نشد که ایران را از راه منطقی مبتنی برعهدنامه NPT و در یک چارچوب صلح‌آمیز باز بدارد.

  وی با بیان این که ایران در این مصاف سیاسی موفق شد توانمندی خود را به اثبات برساند و راه را به جلو ببرد گفت: بخش قابل توجهی از اظهارات اوباما در توجیه این سیاست غلط بود یعنی مخاطبین اوباما یک طرف کنگره آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان منطقه‌یی آمریکا بودند که به همین دلیل هم اشاره کرد که من در آینده نزدیک مشاوران امنیتی خودم را به منطقه می‌فرستم.

  رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم‌چنین اظهار کرد: نکته دوم اعتراف اوباما به حق جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت صلح‌آمیز هسته‌یی بود که صریحا اعلام کرد ایران به صورت صلح‌آمیز فعالیت داشته باشد مشکلی نداریم لذا این اعتراف به نظرم حائز اهمیت است و این نکته‌ای بود که آمریکایی‌ها حاضر نبودند زیر بار بروند.

  بروجردی تاکید کرد: ما فراموش نمی‌کنیم این جمله اوباما را که در مقطعی اعلام کرد اگر ما می‌توانستیم همه پیچ و مهره های‌ تشکیلات هسته‌ای ایران را باز کنیم، این کار را می‌کردیم، ولی نمی‌توانیم.

  بروجردی درباره این که چرا آمریکا هم‌چنان بر این موضع پافشاری می کند که ممکن است ایران از فعالیت هسته‌ای خودش منحرف شود؟ گفت: به دلیل این که باید توجیهی داشته باشد برای اقدامات متعدد خودش در جهت فشار به جمهوری اسلامی ایران و صدور قطعنامه‌ها. در هر صورت افکار عمومی ملت آمریکا و جهانیان از اوباما و هیات حاکمه آمریکا سوال می‌کنند پس برای چه اگر ایران صلح‌آمیز عمل کرده و امروز دارید اعتراف می‌کنید و پذیرفتید این قطعنامه‌ها و غوغاسالاری‌ها و تحریم‌ها به چه دلیل صورت گرفته است؟

  او هم‌چنین تاکید کرد: اوباما بدون این که به قدرت ایران در منطقه و تاثیرگذاری ایران در تحولات اشاره‌ای داشته باشد صحبت کرد و اشاره داشت به این که ما باید راه حل سیاسی را انتخاب کنیم نه راه حل دیگری را، به واقعیتی اشاره کرد مبنی بر این که اقتدار جمهوری اسلامی ایران که منجر شد از دو گزینه نظامی و سیاسی، آمریکایی‌ها گزینه سیاسی را انتخاب کنند.

  رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر این که حرف‌های اوباما در مورد این که در صورت تخطی ایران،‌ تحریم‌ها بازخواهد گشت، گفت: این حرف‌ها صرفا یک مانور سیاسی و یک توجیه است برای این که همه چیز را پذیرفته‌اند، پذیرفته‌اند که ایران این حق را دارند، پذیرفته‌اند که فتوای مقام معظم رهبری مبنای پذیرفته شده و قابل قبول است.

  بروجردی درباره بخشی از صحبت‌های اوباما درباره تروریسم گفت: تعریفی که ما از تروریزم داریم با تعریف آمریکایی‌ها متفاوت است، ما از حماس حمایت می‌کنیم و ما در چارچوب مقررات بین‌المللی و دفاع مشروع این‌ها از سرزمین‌شان این کار را انجام می‌دهیم این در حالی است که آمریکا خود به وجود آوردنده داعش و حامی تروریست است نه ایران.

  دامادی: از بین بردن تحریم‌ها و ارتباط با دنیا یک خواست ملی بود 

  نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تفاهم سیاسی ایران و ۱ ۵ را یک موفقیت تاریخی برای کشور و انقلاب عنوان و خاطرنشان کرد: از بین بردن تحریم ها و ارتباط با دنیا یک خواست ملی بوده است.

  محمد دامادی ضمن تبریک به مناسبت تفاهم انجام شده بین ایران و ۱ ۵ و قدردانی از حمایت های مقام معظم رهبری از دولت و تیم مذاکره کننده ابراز امیدواری کرد که روزهای خوشی پیش روی مردم کشورمان باشد.

  وی با بیان اینکه بیانیه مشترک ایران و ۱ ۵ نشان داد تیم مذاکره کننده ایرانی یک تیم حرفه ای و متخصص بوده، اضافه کرد: من فکر میکنم بعد از انتخابات سال ۹۲ در حوزه های سیاسی چهره های متخصص بر سر کار آمدند و راهبردهای ایران در منطقه بهبود یافته است. اگرچه من فقط به روی صحنه نگاه نمی کنم و معتقدم تیم پشت صحنه مذاکره که مثل دانه های تسبیح بودند مجموعه هماهنگی بودند و مثل یک تیم هماهنگ عمل کردند.

  دامادی با بیان اینکه تفاهم سیاسی ایران و ۱ ۵ یک موفقیت تاریخی برای کشور و انقلاب به حساب می آید، ادامه داد: به هر حال از بین بردن تحریم ها و ارتباط با دنیا یک خواست ملی بوده چرا که هیچ عقل سلیمی انزوا را نمی پذیرد.

  نماینده مردم ساری در مجلس تصریح کرد: کسانی که قطعنامه ها را کاغذ پاره می خواندند باید پاسخگو می بودند و امروز بهترین پاسخ به آنها موفقیت دولت فعلی است.

  وی با تاکید بر تخصص و تجربه محمد جواد ظریف و تیم همراه وی در مذاکرات، گفت: آنها حتی تا قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات به عنوان یک تیم باتجربه و مقبول به حساب می آمدند و تسلط لازم را بر اصول جاری در مذاکرات داشتند.

  دامادی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده موفق شده ضمن حفظ عزت ملت، دستاوردهای هسته ای را حفظ کند، ادامه داد: دولت موفق شده بعد از دو سال به یکی از وعده های انتخاباتی اش جامه عمل بپوشاند و در بحث توسعه برون زا به موفقیت بزرگی دست یابد و حالا نوبت بازگشت پرقدرت به توسعه درون زاست.

  این نماینده مجلس با اشاره به تاثیر همنوایی دولت و ملت در توسعه داخلی تصریح کرد: انتظار می رود موفقیت امروز دولت از مشکلات مردم در حوزه های سیاسی و اقتصادی گره گشایی کند و موجب شود قفل های بیکاری و تورم باز شود.

  وی با تاکید بر لزوم برخورد دولت با رانت خواری و فساد اقتصادی ناشی از تحریم ها اضافه کرد: درخواست من از رسانه های نزدیک به دولت این است که شرایط و سختی مذاکرات را برای مردم تبیین کنند تا دستاوردهای آن برای مردم مشخص شود.

  حقیقت پور: جامعه جهانی دریافت که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است

  عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: جامعه جهانی عاقبت دریافت که ایران به دنبال برنامه اتمی تسلیحاتی نبوده و نیست.

  منصور حقیقت‌پور در گفت‌و‌گو با ایلنا، در خصوص متن بیانیه مشترک مذاکرات هسته‌ای لوزان گفت: در تحلیل کلی این بیانیه، با تمام دستاوردهایی که داشتیم و با تمام تلاشی که تیم مذاکره در لغو تحریم ها داشت، محدودیت‌هایی را قبول کردیم؛ از جمله غنی سازی ۲۰ درصد و همچنین رفتن فردو به سمت فیزیک هسته‌ای، نمونه‌هایی از این محدودیت‌ها بود. بحث دیگر مربوط به مجلس بود که آقای ظریف در مورد آن تعهد کردند، در حالیکه این موضوع جزء وظایف مجلس است.

  حقیقت‌پور افزود: این بیانیه دستاوردهای زیادی هم برای ما داشت و جامعه جهانی عاقبت دریافت که ایران به دنبال برنامه اتمی تسلیحاتی نبوده و نیست. همچنین ایران عضو مشترک و همکار جامعه بین الملل شناخته شد که در برنامه‌های مشترک بین المللی هسته‌ای شرکت خواهد کرد.

  وی ادامه داد: آقای ظریف در این بیانیه اعلام کرد تحریم‌ها به طور کامل برداشته می‌شود اما در متن ترجمه شده صداوسیما از صحبت‌های موگرینی این نکته بیان شد که لغو تحریم‌ها تدریجی است.

  این عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: با توجه به متن صحبت‌های آقای ظریف که از لغو کلیه تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای صحبت می‌کرد، مشخص نشد کدام مورد صحیح است.

  نماینده مردم اردبیل، سرعین، نمین و نیر افزود: اگر متن ترجمه صداوسیما مشکل داشته باشد، حتما پیگیری خواهیم کرد و این مسئله را در مجلس بررسی می کنیم.

  بخشایش: مردم امتیازات داده شده را در برابر امتیازات گرفته شده تایید می‌کنند

  یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مردم با دادن امتیازاتی به ۱ ۵ و گرفتن امتیازاتی از آمریکا و هم پیمانانش موافقند.

  احمد بخشایش در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بیانیه لوزان حاکی از این است که مذاکرات ایران و ۱ ۵ در حال به ثمر رسیدن است و چشم‌انداز آن مثبت است.

  نماینده مردم اردستان تصریح کرد: برای جلب اعتماد جامعه جهانی نیاز به دادن امتیازاتی به طرف غربی داشتیم ولی امتیازات خوبی نیز به دست آوردیم. غربی‌ها پذیرفتند که غنی سازی در ایران ادامه یابد و کلیه تحریم‌ها ابتدا توسط اتحادیه اروپا و پس از امضای توافق نهایی از سوی آمریکا لغو شود و بانک مرکزی، بیمه، تردد نفتکش‌ها و صنعت نفت نیز به مرور رفع تحریم شوند البته تا ۱۱ تیرماه که توافق نهایی می‌شود، اقدام عملی چندانی از طرف غربی انجام نمی‌شود.

  وی ادامه یادآور شد: در مذاکرات انجام شده در نطنز ۵ هزار و در فردو هزار دستگاه سانتریفیوژ در حال کار است اما در فردو غنی‌سازی انجام نمی‌شود بلکه برای مقاصد دیگر استفاده می‌شود. تاسیسات فردو نیز بر اساس تفاهم انجام شده باز طراحی می‌شود.

  جعفرزاده: تفاهم سیاسی ایران و ۱ ۵ نشانه شکست نتانیاهو است 

  غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی اظهار کرد: من تفاهم سیاسی ایران و ۱ ۵ را مجموعا خوب و مثبت دیدم و ما قدردان زحمات آقای ظریف و تیمش و حمایت های مقام معظم رهبری و رییس جمهور هستیم چرا که خوشحالی را به میان مردم آوردند.

  وی با تاکید بر اینکه همه باید در جهت مصالح نظام حرکت کنند، اضافه کرد: متاسفانه برخی به هر شکل ممکن می‌خواهند زحمات انجام شده و تفاهم سیاسی حاصل شده را نادیده بگیرند و در این راستا کم لطفی هایی به تیم مذاکره کننده و زحمات شبانه روزی شان صورت گرفته اما به هر حال مردم از رسانه های مختلف اخبار را تعقیب می کنند و همه قدردان تیم مذاکره کننده مورد حمایت رهبری هستند.

  این نماینده مجلس ادامه داد: البته اگر مورد الزام آوری در این تفاهم باشد باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

  جعفرزاده خاطرنشان کرد: برای اولین بار است که کشوری مشمول فصل هفت شورای امنیت شده ولی با مذاکره و بدون جنگ توانسته بیرون بیاید. این نشانه هوشمندی مسئولین دولت و مقاومت مردم است. این بیانیه نشانه شکست نتانیاهو و افراطیون درون آمریکاست و جلوی بهانه جویی غرب را گرفت.

  نقوی حسینی: چارچوب به‌دست آمده می‌تواند زمینه‌ساز تهیه پیش‌نویس توافق‌نامه باشد 

  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که از ظرفیت غنی‌سازی برای پاسخگویی به نیازمندی‌های داخلی خودمان استفاده می‌کنیم گفت: چارچوب به‌دست آمده می‌تواند زمینه‌ساز تهیه پیش‌نویس توافق‌نامه باشد.

  سید حسین نقوی حسینی با اشاره به بیانیه مشترک مذاکرات ایران و ۱ ۵ در لوزان اظهار کرد: آن چه در حال حاضر به‌دست آمده چارچوب مفهومی برای تهیه پیش‌نویس توافق‌نامه است و رسیدن به این چارجوب مفهومی نیازمند مذاکرات و بحث‌ها و گفت‌وگوهای زیادی بوده که این چارچوب به‌دست آمده است بنابراین می‌تواند زمینه‌ساز تهیه پیش‌نویس توافق نامه باشد.

  این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که آن چه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و فدرریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرائت کرد تفاوت‌هایی وجود دارد، گفت: هنوز متن واحدی را مشاهده نکردیم البته در بسیاری از موضوعات نکات مشترک به دست آمده است.

  وی خاطرنشان کرد: قطعا نوشتن پیش‌نویس نیازمند کار فنی و دقیقی است که فکر می‌کنم تا تیرماه باید منتظر ماند. قطعا غنی‌سازی در سطح نیازمندهای کشور چه در مورد سوخت هسته‌یی و چه بهره‌برداری در حوزه‌های مختلف پزشکی و… انجام می‌شود در واقع ما از ظرفیت غنی‌سازی برای پاسخگویی به نیازمندی‌های داخلی خودمان استفاده می‌کنیم.

  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: به طور معمول از دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دعوت خواهیم کرد تا با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارشی را ارائه کنند.

  حسینی: ظریف ثابت کرد که فرزند انقلاب است/ نرمش قهرمانانه را به خوبی به اثبات رساندند 

  فتح الله حسینی در گفت‌وگو با ایلنا در ارزیابی از بیانیه لوزان گفت:‌ جا دارد از حمایت‌های مقام معظم رهبری در بحث هسته‌ای و اینکه تیم مذاکره کننده را فرزندان انقلاب خواندند تشکر و قدردانی کنم. باید از آقای ظریف و همکارانش که این کار را مدیریت و ثابت کردند که فرزندان انقلاب بوده و به دنبال تحقق فرمایشات رهبر انقلاب بوده و نشان دادند که به حق فرزند ولایت هستند نیز تشکر کنم.

  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تلاش‌های تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را ستودنی عنوان کرد و گفت:‌ تیم مذاکره کننده هسته‌ای در این دور از مذاکرات به دنبال این بود که تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران را بدون قید و شرط رفع کند که خوشبختانه تلاش‌های آنان در این حوزه نتیجه داد. آنها به طرف غربی و جهان نشان دادند که ملت ایران از هیچ تهدید نظامی و تحریمی نمی‌ترسد و دشمنان این نظام نیز راهی جزء مذاکره با ایران ندارند.

  نماینده مردم قصر شیرین با تاکید براینکه تیم مذاکره کننده هسته‌ای با توجه به فرمایشات رهبری در طول مذاکرات از حق هسته‌ای ملت ایران دفاع کردند،‌ابراز کرد:‌ دشمنان به دنبال این بودند که سایت فردو را به طور کامل به تعطیلی بکشانند اما ما شاهدیم با ایستادگی تیم مذاکره کننده نه تنها این سایت تعطیل نشد بلکه فعالیت‌های خود را در حوزه فیزیک هسته‌ای ادامه خواهد داد.

  حسینی با بیان اینکه پیروزی به دست آمده متعلق به ملت بزرگ ایران،‌ خانواده شهدای هسته‌ای و افتخاری برای دانشمندان هسته‌ای کشور است تصریح کرد: تیم مذاکره کننده هسته‌ای مورد احترام هستند و آنها توانستند نرمش قهرمانانه را به خوبی به اثبات برسانند.در شهرستانی که من حضور دارم مردم برای کار آنها شادی کردند.

  این نماینده مجلس همچنین باید در فرصت بهتری مفاد این بیانیه مورد بحث  وبررسی قرار گیرد، اظهار کرد:‌ طبیعتا طبق قانون اساسی اگر در این بیانیه موردی تعهدآور ذکر شده باشد برای تائید باید به مجلس شورای اسلامی آورده شود و اگر حقی از ملت ایران ضایع شده باشد نمایندگان مجلس اجازه این کار را نخواهند داد.

  گردآوری و تنظیم: گروه ۷ گنج

  www.7ganj.ir

  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها