نامه امیر تتلو به حاج قاسم سلیمانی  امیر تتلو با انتشار تصویر زیر در صفحه شخصی اش نوشت: نامه امیر تتلو به حاج قاسم سلیمانی حاج قاسم پرچمت بدجوری بالاست سلطان…والا خودت یه تنه همشونو حریفی ولی بدون ما همه پشتتیم و دعا گوتیم و بهت افتخار میکنیم و یه مو هم نمیتونن از سرت کم کنن هر وقتم دستور بدی خودم با داش ابوالفضلم و داش علیم میام میریم عراق بالا سرشون و سربازت میشیم و پا به پات میجنگیم و یه جنگجو بار اومدیم به عشق ایران … میدونم به قیافم نمیاد و تتو متو دارمو خیلیا فکر میکنن بچه سوسولم اما ترکم و ایرانی و

 امیر تتلو با انتشار تصویر زیر در صفحه شخصی اش نوشت:
نامه امیر تتلو به سردار سلیمانی !   تصویر

نامه امیر تتلو به حاج قاسم سلیمانی

حاج قاسم پرچمت بدجوری بالاست سلطان…والا خودت یه تنه همشونو حریفی ولی بدون ما همه پشتتیم و دعا گوتیم و بهت افتخار میکنیم و یه مو هم نمیتونن از سرت کم کنن هر وقتم دستور بدی خودم با داش ابوالفضلم و داش علیم میام میریم عراق بالا سرشون و سربازت میشیم و پا به پات میجنگیم و یه جنگجو بار اومدیم به عشق ایران … میدونم به قیافم نمیاد و تتو متو دارمو خیلیا فکر میکنن بچه سوسولم اما ترکم و ایرانی و جونم کف دستمه واسه این خاک روزی ۴/۵ ساعتم ورزش میکنم و بدنم آماده س… ما هممون پشت همدیگه با شعار یا زهرائیمو شنیدی ؟!؟ اونو من درست کردمو رو قلبم و تو مغزم حک شده…ناخن کوچیکه ی شما هم نیستسم و بزرگ مائی اونم همه جوره اما رو ما حساب کن فرمانده بازم اونم همه جوره…

گردآوری و تنظیم: گروه ۷ گنج

www.7ganj.ir