این موزه که Embodies Hope ( مظهر امید ) نام داره بزرگترین موزه جهان در زیر آبه که در عمق ۸ متری آب های کانکون، مکزیک پنهان شده. مکزیکی ها به هدف حمایت از گیاهان مرجانی نادر این موزه رو افتتاح کردن چون این گیاهان به دلیل دیدارهای مکرر گردشگران از منطقه آسیب زیادی دیده و قرار دادن مجسمه ها در محیط زیست دریایی امکان تولید مثل و تکثیر گیاهان مرجانی رو بر روی مجسمه ها فراهم می کنه.

این موزه که Embodies Hope ( مظهر امید ) نام داره بزرگترین موزه جهان در زیر آبه که در عمق ۸ متری آب های کانکون، مکزیک پنهان شده …

بزرگترین موزه زیر آب دنیا   تصاویر

بزرگترین موزه زیر آب دنیا

این موزه که Embodies Hope ( مظهر امید ) نام داره بزرگترین موزه جهان در زیر آبه که در عمق ۸ متری آب های کانکون، مکزیک پنهان شده. مکزیکی ها به هدف حمایت از گیاهان مرجانی نادر این موزه رو افتتاح کردن چون این گیاهان به دلیل دیدارهای مکرر گردشگران از منطقه آسیب زیادی دیده و قرار دادن مجسمه ها در محیط زیست دریایی امکان تولید مثل و تکثیر گیاهان مرجانی رو بر روی مجسمه ها فراهم می کنه.

بزرگترین موزه زیر آب دنیا   تصاویر

بزرگترین موزه زیر آب دنیا

 

بزرگترین موزه زیر آب دنیا   تصاویر

بزرگترین موزه زیر آب دنیا

تو این موزه هیجان انگیز ۵۱۰ مجسمه مختلف در فضای بزرگی در زیر آب جای گرفته که مانند زندگی های منجمد شده ای در بین خز ها و گیاهان دریایی هستند.

 

بزرگترین موزه زیر آب دنیا   تصاویر

بزرگترین موزه زیر آب دنیا

گردآوری و تنظیم: گروه ۷ گنج

www.7ganj.ir

منبع: همگردی