پایان نامه مدیریت

وقتی که متن مطلب خودمان را نوشتیم، هنوز آماده ارسال به مجله نیست. زیرا اولا می بایست مجله را گزینش کنیم دوم اینکه مقاله را بر طبـق مجله گزینش شده ویرایش کنیم. در پنج گامی که در وهله سوم متن نویسی بر می داریم، به ترتیب مجله مناسب برای مقاله خودمان را گزینش می کنیم، آن را بهتر می شناسیم، بر اساس آن معین می کنیم که چه ویرایش هایی بایستی روی متن صورت بگیرد، و این ویرایش ها را به ترتیب درباره مسایل محتوایی و مسایل نگارشی اعمال می کنیم.

گام یازدهم: انتخاب مجله مناسب
یکی از با اهمیت زیاد ترین تصمیمات ما در فرآیند متن نویسی گزینش مجله مناسب است. مجله مناسب چند ویژگی دارد:
1- مرتبط بودن. یعنی اینکه محتوای مقاله ما در حوزه پوشش مجله باشد. هر مجله اکثرا ٌ حوزه معین ی از موارد تخصصی را در دستور کار خودش دارد. چنانچه مقاله ما دقیقا در درون این حوزه پوشش نباشد، به راحتی در همان مراحل اول داوری مردود می شود. مرتبط بودن، باید از نظر موضوع متن باشد و هم از نظر رویکرده ای متدلوژیک. برای مثال گاهی از مجلات به پژوهش های کمی بیشتر از کیفی تذکر می کنند.
2- سطح مناسب: یعنی اینکه از نظر سطح علمی و کیفیت، در سطح مقاله ما باشد. نه بسیار زیاد بالاتر که باعث شود مطلب ما مردود شود نه خیلی پایین تر که افسوس بخوریم جهت چه مقاله ما در سطح بالاتری چاپ نشده است.
3- سرعت مناسب: گاهی از مجلات به دلایل مختلف نماید هستند و فرآیند داوری در آنها زمانی زیاد دارد. چنانچه امکان انتخاب داریم، خوب است که سراغ مجلاتی برویم که فرآیند داوری آنها سریعتر است.
برای معرفت مجلات می توانیم از فهرست های گزینش شده مجلات هر رشته تخصصی استفاده کنیم. استادهای با تجربه در هر رشته می توانند مجلات مناسبی را جهت متن ما پیشنهاد کنند همین طور شرکت در کنفرانسها می تواند به ما کمک کند که مجلات مناسب را شناسایی کنیم. و بالاخره اینکه تجربیات قبلی متن نویسی ما و یا مقالاتی که از آنها در مطلب خودمان استفاده کرده ایم هم می توانند جهت یافته یک لیست اولیه از مجلات مناسب به ما یاری کنند.
سعی بکنید با جستجو در لیست منابع مطلب خودتان، سه مجله مناسب که فکر می بکنید خصوصیات بالا را دارند جهت متن خودتان انتخاب بکنید :
فهرست مجلات مناسب:

گام دوازدهم: معرفت مجله انتخاب شده
هم اکنون روی این چند مجله ای که گزینش کردید تمرکز بکنید . به وب سایت آنها سر بزنید. بخشهایی از وب وبسایت که مجله را معرفی کرده است را دقیقا بخوانید. سعی بکنید که چند مورد از مقالات نو ی که در رابطه با متن خودتان در این مجله چاپ شده است را بخوانید تا دستتان بیاید که در چه سطحی هستند . اگر یادداشتهایی از سردبیر در شماره های اخیر مجله هست آنها را به دقت تحقیق کنید با استادهای رشته خودتان که با مجلات آشنا هستند رابطه بگیرید تا ببینید که کدامیک از این مجلات جهت متن شما مناسب می باشند یا نه. ممکن است لازم باشد چند بار بین گام 11 و 12 رفت و برگشت بکنید تا در نهایت مجله مناسب را گزینش بکنید .
بر این اساس تصمیم نهایی خودتان را بگیرید و مجله گزینش ی خودتان را تعیین بکنید :
مجله گزینش

گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مقاله
خوب هم اکنون به وب وب سایت مجله گزینش شده مراجعه بکنید . بخشی در وب وبسایت اکثرا ٌ هست که توضیح داده است که مقاله می بایست چه ویژگیهایی از نظر محتوایی نگارشی داشته باشد. این موارد اکثرا ٌ در منوهایی با عنوان "روش نویسندگان"، "جهت نویسندگان مطلب " و "ارسال مطلب " می آیند. دقت بکنید که این استانداردها بسته به هر مجله مفرق است.
هم اکنون دو تا فایل خالی باز بکنید سعی بکنید که یکی یکی موارد ی که در این آموزش تدوین و ارسال مقاله ذکر شده است بایستی روی متن خودتان اعمال بکنید را یادداشت بکنید . فایـل اول مربوط به مسایل محتوایی است. برای مثال چنانچه در استاندارد گفته شده است که فرضیه های تحقیق بایستی یکی یکی در بخش بحث و نتیجه گیری بیان شده و مورد بحث قرار بگیرند، این تغییر محتوایی است. کم کردن تعداد کلمات مطلب (برای مثال مقاله شما 20 هزار کلمه است، اما مجله فقط 15 هزار کلمه می پذیرد) هم یک تغییر محتوایی است. فایـل دوم مربوط به مسایل ویرایشی ست. جهت مثال مقاله ممکن است روش خاصی را جهت طراحی جداول شماره گذاری منابع و طراحی اشکال پیشنهاد نماید .
سعی بکنید که ترتیب موارد ی که در هر فایـل می آورید را به شکلی مرتب بکنید که نیاز به دوباره کاری به حداقل برسد. جهت مثال در فایـل دوم، اول "اضافه کردن حاشیه 2 سانتی متر از چهار جهت" را قرار دهید و پس "چک کردن اینکه جدول به صورت کامل در یک صفحه قراربگیرد و در دو صفحه شکسته نشود".

گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی
هم اکنون دست به کار شوید موارد ی که در فایل اول، به مفهوم موارد ارتباط با ویرایش محتوایی را معین کرده اید را یکی یکی اعمال بکنید روی مطلب خودتان. فراموش نکنید که مرتباط از متن خودتان نسخه پشیبان بگیرید و آنرا در جایی مناسب ذخیره بکنید . یکی از با کیفیت ترین کارها این است که همیشه آخرین نسخه مقاله خودتان را به آدرس پست الکترونیکی خودتان ارسال بکنید .

گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی
به همین شکل بعد از اعمال تغییرات محتوایی، موارد مربوط به ویرایش نگارشی متن را اعمال بکنید . در اینجا به احتمال زیاد چک بکنید که مقاله هیچ غلط املایی یا انشایی نداشته باشد. تمام چیز به درستی نوشته شده باشد و کاملا استانداردهای ارجاع دهی رعایت شده باشند.